Uvěznění hlodavci a hmyz osvobozeni z laboratoří fakulty ekologie univerzity v Chile

http://earthfirstjournal.org/newswire/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/univ-chile-animal-liberation-captivity.pngPřevzato ze Země Především!

Jak je již veřejně známo, vstoupili jsme do centra na mučení zvířat na fakultě ekologie univerzity v Chile v kampusu Juana Gómeze Milly s jasným úmyslem jednat v solidaritě s uvězněnými hlodavci. Otevřeli jsme jejich klece a zachránili je před utrpením, otroctvím a vykořisťováním ze strany profesorů a studentů.

S ohledem na to vyhlašujeme:

1. ÚSPĚŠNĚ JSME ZACHRÁNILI 82 MYŠÍ. Daleko od bílých plášťů, stříkaček, klecí, poroden a umělého prostředí si užívali dobrého zdraví a byli připravováni na svobodu. Poznali čerstvý vzduch, vůni země, krásu noci. Jejich úchvatné pohledy, jejich štěstí z toho, že opouští svou klec, jejich touha žít a poznat všechno, o co je zajetí připravilo. To vše je políčkem speciesismu a vědeckému pokroku a hlubokým potvrzením našeho boje za svobodu.

2. V LABORATOŘI SE NACHÁZELO VÍCE HLODAVCŮ, NEŽ KOLIK JSME MOHLI ZACHRÁNIT. Hluboce nás mrzí, že jsme je nedokázali vzít všechny. Nečekali jsme takovou úroveň přeplnění klecí. Nebyli jsme připraveni na to, co jsme spatřili. To sebekriticky uznáváme a slouží nám to jako lekce, kterou může poskytnout jen přímý zážitek. Doufáme, že se z toho poučí i jiní bojovníci za svobodu, kteří nejsou ochotni čekat na dobrou vůli věznitelů.

VE STEJNÉ MÍSTNOSTI SE NACHÁZELY I STOVKY UVĚZNĚNÝCH JEDINCŮ: ČERVI, BROUCI A DALŠÍ. Nevíme, zda na nich dělali pokusy nebo je využívali jako jídlo. I ti byli osvobozeni.

Speciesismus založený na hierarchii, ve které lidé stojí nad všemi ostatními (a v jehož rámci je nemožné provádět testy na psech či kočkách, kdežto na hlodavcích ano) naprosto ignoruje hmyz, který se zde také nacházel. Není zmíněn v reportech ani v médiích, ale pro nás jsou jejich klece stejně zavrženíhodné jako ty ostatní.

Rozhodnutí zanechat na místě některé hlodavce a hmyz bylo bolestné, nicméně i jejich klece jsme otevřeli a nechali jim hromadu jídla a vody. Nechat je zavřené a napospas vůli vědců nám klidný spánek nedopřálo. Příště budeme lépe připraveni.

Nejsme překvapeni, že se média staví na stranu vykořisťovatelů a reprodukují jejich verzi příběhu. Nejsme překvapeni lhaním o osudu zvířat, které má delegitimizovat naše činy. Máme jim věřit? Máme zapomenout na základní problém, věznění a mučení?

http://earthfirstjournal.org/newswire/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/university-chile-animal-liberation-sabotage-bioterio.png

3. Tato laboratoř sestává z malé místnosti, ve které hlodavci žijí zavření v klecích po třinácti. Každá klec má své ID kódy a počet jejich lidských „majitelů“. NAŠLI JSME 3 DRUHY HLODAVCŮ: LABORATORNÍ POTKANY (ne jako na obrázku v novinách, tito byli celí černí), MYŠI POLNÍ (z Evropy) A DEGÚ. Zvláště nás zarmoutilo, když jsme viděli, že někteří byli oholeni a vykazovali známky manipulace. Byli zde ventilátory, které udržovaly umělou teplotu.

4. VÍME, ŽE HLODAVCI PROŽILI V ZAJETÍ ODPORNÉ ŽIVOTY. A PRÁVĚ PROTO HLEDÁME MOŽNOSTI, JAK JIM ZAJISTIT KONEČNOU SVOBODU. Byli jsme svědky ohromné změny z traumatu uvěznění ke šťastné svobodě:

-Laboratorní potkani si okamžitě osvojili chování, která jsme nečekali. Vytvářeli si tunely v zemi a obratně manévrovali mezi listy a větvemi. Byli velmi aktivní.

-Myši se tvářily neklidně a nenasytně, když jsme před ně položili čerstvé ovoce a zeleninu. Okamžitě přišly o chuť na umělé jídlo (granule). Jsou odvážné, zvědavé a schopné najít si místo k úkrytu.

Degú se vyhýbali našemu doteku. Tento endemický druh se skrývá ve větvích a rozích. Jakmile je necháme být, vyjdou ven. Živí se kořínky, ovocem a semínky.

5. Autoritářské proudy už příliš dlouho signalizují, že RŮZNÉ FORMY VYKOŘISŤOVÁNÍ A DOMINANCE V RÁMCI HIERARCHICKÉ STRUKTURY JSOU OSPRAVEDLNĚNY A PODPOROVÁNY AUTORITOU, KTERÁ NĚKTERÉ ZAVRHUJE A JINÉ PRIVILEGUJE. Speciesismus klade hodnotu na život, těla a činnosti mimolidských zvířat. Ustanovuje koncept, že jejich životy, těla a činnosti mohou být využity pro výhodu lidí bez starostí o individualismus, svobodu či svobodnou vůli. Logika speciesismu nám říká, že ostatní druhy existují, aby sloužily lidstvu, a oslavuje otroctví, moc a autoritu.

Během těchto dnů jsme byli svědky toho, jak vědci obhajují experimenty, mluví o výhodách globálního oteplování pro zvířata a znovu a znovu potvrzují, že zvířecí laboratoře splňují zákonné protokoly. My tvrdíme, že NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ VALIDNÍ KLECE ANI EXPERIMENTY, KTERÉ BY OSPRAVEDLNILY MUČENÍ. Ať si experimentují na sobě, pokud chtějí, ať se sami uvězní a podrobí se tomu, čemu sami podrobují hlodavce a hmyz.

Všichni, kdo se nechtějí být ovládáni, by měli odmítat ovládání jiných. Proto je náš postoj pevný: odmítáme a odporujeme všem formám vykořisťování a autority, ať utlačují nás nebo jiné. Jak máme věřit těm, kdo zabíjí hlodavce, když jsou to ti samí lidé, kteří je věznili a podrobovali pokusům? Bolí nás pomyšlení, na osud, který čeká ty, kdo na místě zůstali, ale víme, že hlavní odpovědnost leží na těch, kdo je uvěznili a unesli z jejich habitatů.

Tito vědci vyblili hromadu sraček, tvrdili, že se o hlodavce bojí, o jejich pohodlí a údajnou neschopnost přežít v jiném prostředí, než je jejich laboratoř. Teď se zajímají o jejich smrt, když předchozí generace umíraly jejich rukou, podle vědeckých metod a myšlenky pokroku. Pro ně se pravda rovná ekonomické ztrátě. Cítí se ublíženě? Nebo jsou jejich cíle ohroženy našimi činy? Představte si celý jejich život, jeden jediný život, v kleci.

Pro ty z vás, kdo věří, že jsou bohy pro jiné druhy, vězte, že naši bratři a sestry bourají vaše pravdy a ukazují, že na svobodě je možné žít. Jsme nekonečně šťastní, že na nic nepřišli a že jejich úspěšné kariéry byly ohroženy a pláčou na twitteru.

Před deseti lety, po dlouhé kampani, se nám podařilo přiblížit se k laboratoři Katolické univerzity. Touto přímou akcí dnes vyzýváme k dalším akcím proti vykořisťování zvířat a těm, kdo ho propagují. NEMŮŽEME ČEKAT, AŽ SE KLECE OTEVŘOU SAMY, přeměňme slova a úmysly na činy osvobození.

Tuto akci mnoho lidí kritizovalo na základě informací poskytnutých univerzitou (která od začátku už mnohokrát svou verzi změnila) a několika mediálních výstupů. Mnohé z nich jsme četli a i když se zdají být hanebné, jde jen o záchvaty vzteku, které mají delegitimizovat naší akci. Dosažení tohoto bodu nebylo snadné, jde o poučnou cestu, není to výsledek náhody, natož vzplanutí. Proto vyzýváme ty, kdo naše činy s hladkostí kritizují, aby sami přišli s projekty a bojovali proti speciesismu a těm, kdo ho podporují.

VYZÝVÁME K ZASTAVENÍ NÁKUPU NOVÝCH HLODAVCŮ a vedoucím vědcům vzkazujeme: víme, kdo jste a co děláte. Dávejte si pozor!

Tuto akci věnujeme všem zvířatům uvězněným v laboratořích, zoo, klecích či vězeních.

Osvobození zvířat, lidí a Země.

This entry was posted in Reporty and tagged , , . Bookmark the permalink.