Walter Bond zahájil hladovku

Převzato ze Země Především!

Od chvíle, kdy byl Walter Bond v roce 2010 zatčen, se mu ve vězení dostává zvláště tvrdého zacházení. Počínaje dnešním dnem zahájil hladovku a podpořit ho je povinností pro každého aktivistu bojujícícho za osvobození zvířat.

An Eleventh Hour for Animals uspořádala facebookovou událost na podporu organizace celosvětových solidárních akcí.

Jeho vzkaz byl publikován na youtube kanálu Negotiation Is Over. Jeho překlad najdete níže.

“Od mého příchodu do Greenville před dvěma a půl roky byly možnosti mojí komunikace se světem značně ztížené a občas i nemožné. Opakovaně mi odmítali předat knihy, časopisy, dopisy a obrázky. Je standardní procedurou, že se moje pošta – ať už emailová nebo normální – trvale zpožďuje o dny, týdny či dokonce měsíce. Vůbec není nezvyklé, že moje pošta, jak odchozí, tak příchozí, nikdy ani nedojde.

Odmítli mi dát výtisky mojí vlastní knihy Always Looking Forward, kterou jsem napsal ve vězení a mám povoleno ji mít.

Také je mi znemožněno držet se mého veganského stravování, jelikož žádná z tzv. “masových možností”, které jsou v Greenville nabízeny, se ani zdálky veganské stravě nepřibližují. Kvůli tomu jsou mí přátelé, rodina a stoupenci nuceni platit nehorázné sumy za jídlo z kantýny, což je stále nedostatečnou verzí…

Už více než rok se pokouším získat povolení k přeložení z FCI Greenville v Illionois blíže k New York City, kde mám v plánu po propuštění žít, ale i to mi bylo zamítnuto kvůli malicherným a nerelevantním disciplinárním zprávám.

Navzdory tomu všemu jsem byl roky trpělivý, tiše jsem čekal na svou svobodu. Ale spolupráce mi nijak nepomohla.

Proto jsem se podle tradice ALF aktivistů přede mnou, jako byl Barry Horne, rozhodl zahájit hladovku. Nebudu nic jíst a budu hladovět, dokud tyto problémy nebudou napraveny.

Žádám všechny v anarchistických a zvířeckoprávních komunitách, aby se postavili za mě svými protesty a solidárními akcemi.

Ohledně mého zdraví a pohody můžete volat na (618) 664-6200.”

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.