Supertrubky

Praktický návod na výrobu supertrubek složených ze dvou kovových trubek a betonu mezi nimi. Fragment je přeložen z příručky pro přímou akci amerických Earth First! – Direct Action Manual (DAM) 3. edice.

+ Extrémně obtížné k odstranění
+ Policisté si s nimi moc nevědí rady
– Velmi těžké
– Obtížné je schovat při transportu
– Vystavení blokujících lidí policistům nebo jiným oponentům

Betonové supertrubky jsou rovné trubky opevněné ochranným betonovým obalem se stočeným drátem, což je celé zapouzdřeno ve vnějším obalu z kovové nebo plastové trubky. Do této podoby byly inovovány v roce 1995 aktivisty z lesa v Headwaters na severu Kalifornie, jejichž rovné trubky byly opakovaně proříznuty okresní policií z Humboldtu. Nově strávila policie několik hodin řezáním, štípáním, broušením, oklepáváním a sekáním, aby dostala aktivisty ven z těchto betonem opevněných supertrubek. Oproti obyčejným trubkám jsou pro policii supertrubky mnohem obtížnější rozebrat, ale pro osobu, která je používá, mohou být mnohem nepohodlnější a navíc by měly být používány s extrémní obezřetností. Je nezbytné si dopředu před samotnou akcí stanovit bezpečné umístění supertrubek během připoutání tak, aby nedošlo ke zranění zápěstí nebo vykloubení ramena připoutané osoby. V tomto ohledu jsou kvůli hmotnosti supertrubek obzvláště důležité klidové polohy, protože zatímco je osoba připoutána, svou hmotnost nesou supertrubky samotné a nedrží je osoba, která je připoutána. Nejlepší polohou pro supertrubky je pouhé ležení na rovné zemi. Toho může být snadno dosaženo okolo brány nebo spojením několika lidí ležících v řadě na silnici.

Přestože jsou supertrubky extrémně těžké, pokud je to možné, měly by být použity obyčejné těžké ocelové trubky pro vnitřní část a také pro vnější opevnění. Pokud nejsou dostupné ocelové trubky s průměrem 20 až 25 cm, vnější opevnění může být vytvořeno z hliníkové nebo plastové roury. Účinnost supertrubek je také v kombinaci různých materiálů oproti využití jen jednoho typu materiálu. Diamantová bruska prořeže běžné ocelové trubky, ale prořezání se skrze různé materiály v supertrubkách vyžaduje různé nástroje.

Potřebný materiál

– hliníková nebo ocelová trubka o délce 60 až 90 cm a průměru 10 cm
– hliníková, plastová nebo ocelová trubka o délce 60 až 90 cm a průměru 20 cm
– ocelový drát 20 cm dlouhý a 1 cm v průměru na vnitřní kolík v trubce
– sáček 5 cm dlouhých hřebíků s plochou hlavou (lepeňáky)
– klubko drátu nebo role chovatelského pletiva
– malá role tkaniny
– balení předmíchaného betonu

Potřebné nářadí

– rámová pila na kov
– vrtačka na kov
– kýbl na rozmíchání betonu (20 litrů)
– tyč na míchání nebo zednickou lžíci
– silné gumové rukavice
– respirátor
– velká nálevka
– štípací kleště
– víčka plastového kontejneru o průměru 5 až 10 cm
– tuba sekundového lepidla
– kobercová páska

Konstrukce

Vyměřte velikost trubek na připoutání lidí. Uřízněte vnitřní a vnější trubku na požadovanou velikost. Připrav z kovového drátu o průměru 1 cm kovový špalíček o délce 20 cm na vnitřek trubky. K tomu použij pilku na kov. Vyvrtej díru skrze trubku lehce mimo střed šířky, ale kolmo a ve středu délky trubky. Vložte kovový kolík dovnitř. Měl by těsně přiléhat tak, aby beton nevtékal dovnitř otvory v trubce, až bude vlit beton mezi vnitřní a vnější trubku. Měl by také být lehce blíže jedné vnitřní straně trubky než ke druhé, aby se vytvořil prostor pro ruku, jak bylo vysvětleno u konstrukce rovných trubek.

Vložte vnitřní trubku do vnější trubky o průměru 20 cm. Ocelový kolík by měl vyčnívat zhruba 3 až 4 cm na každé straně trubky a měl by být zarovnaný na obě strany vnitřní stěny vnější trubky. Sundejte vnější trubku. Přilepte vteřinovým lepidlem 5 cm dlouhé hřebíky plochými hlavičkami na vnější stranu vnitřní trubky. Olepte takto celou trubku, aby hřebík od sebe byly zhruba každé 2,5 cm. Vnitřní trubka by měla vypadat jako jehelníček. Vložte opět vnitřní trubku do vnější trubky. Ocelový kolík a hřebíky by měli vyčuhovat stejnoměrně a být zarovnaný oproti vnitřní straně vnější trubky. Sundejte opět vnější trubku. Poté umístěte drát po celé délce trubky přes hřebíky. To policistům zkomplikuje snahu dostat se skrze vrstvu betonu. Umístěte ho cikcak z jednoho konce trubky na druhý, ale vyvarujte se pouhého omotávání drátu kolem trubky. Smyslem je vytvořit drátové pletivo v pěticentimetrové vrstvě betonu, která se bude nacházet mezi vnitřní a vnější trubkou. Nedělejte propletenec příliš mohutný nebo beton nezalije rovnoměrně celý prostor a vzniknou vzduchové kapsy, které oslabí betonovou vrstvu.

Betonová vrstva je vytvořena, když supertrubka stojí kolmo na rovném hladkém povrchu na plastové podložce. Dělejte to na diskrétním a teplém míst, kde může schnout beton alespoň tři dny. Utěsněte oba otvory vnitřní trubky víčky plastových kontejnerů a kobercovou páskou tak, abyste zabránili tomu, aby beton zatekl do vnitřní trubky. Vložte vnitřní trubku, opevněnou hřebíky a drátem, do vnější trubky. Vnitřní trubka by měla v pohodě pasovat na vnější trubku.

Připravte předmíchaný beton na hustou kašovitou konzistenci ve dvacetilitrovém kýblu. Použijte gumové rukavice a respirátor. Vlijte beton pomocí velké nálevky do pěticentimetrové mezery mezi vnitřní a vnější trubkou. Ujistěte se, že se drát nesrazil k sobě, a že beton se rovnoměrně rozmístil. Obouchejte ze stran vnější trubku, aby se zaplnili případné vzduchové bubliny, které se mohly vytvořit. Přidejte kusy tkaniny při nalévání betonu. To také ztíží proniknutí skrze supertrubku. Dokončete nalévání a přípravu betonu, pak než se vším pohnete, nechte trubku tři dny schnout. Pokud je vaše akce již za dva dny a tlačí vás čas, můžete použít rychleschnoucí beton.

Odstranění

Policie pravděpodobně použije celou řadu různých nástrojů, aby vás dostala ven ze supertrubek. Mezi nimi mohou být brusky, železné palice, krumpáče nebo také sbíječky. Mohou být natolik šílení, aby zkoušeli přesunout supertrubky zdvižným vozíkem (ještěrkou) nebo jinou těžkou technikou, mezitím kdy budete stále připoutáni. Je to velmi nebezpečné a může vést k vážným úrazům připoutaných lidí.

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.