Údajný aktivista ELF a ALF Joseph D. byl po dvanácti letech zatčen

Další člen “Rodiny” byl dopaden po dvanácti letech života v ilegalitě. Převzato z webu VAP.

Joseph Mahmoud D. byl zatčen na Kubě, když chtěl nastoupit do letadla do Ruska. Jeho zatčení proběhlo v úzké spolupráci bezpečnostních složek Kuby a USA. Následně byl deportován do USA. Po krátkém “pobytu” v detenčním centru Multnomah v Portlandu, stanul před federálním soudem v Oregonu. Jeho jedinou odpovědí soudci bylo, že chápe svá práva a dál odmítá vypovídat.

Nyní lze předpokládat, že bude čelit několika obviněním z  Oregonu, Kalifornie a Washingtonu. Jeho obvinění je celá řada. Od spiknutí, žhářství, vlastnictví neregistrované zbraně a držení destruktivního prostředku a mnoho dalších. Vše se odvíjí od jeho údajného zapojení do aktivit ELF a ALF.

Jednou z akcí na které je Josephovi přičítána jeho účast, je zničení závodů na výrobu konopí Cavel West v Redmondu v Oregonu v roce 1997. Tato společná akce ALF a ELF vedla k  trvalému uzavření továrny.

Policisté se pokusili Josepha zatknout již v roce 2005. Pro nedostatek důkazů ho ale museli propustit. Ten ihned po propuštění odcestoval neznámo kam. V roce 2006 byl spolu s dalšími lidmi v nepřítomnosti obviněn  před federálním soudem v Oregonu v rámci operace “bezpečnostních složek” Backfire. Ta vedla k mnoha zatčením a obviněním. Údajně se měl účastnit akcí ALF a ELF od roku 1995 do roku 2001, namířených proti firmám plundrujícím přírodu a vraždícím a týrajím zvířata. Škody se mají blížit 50 miliónům dolarů. Je asi na místě zmínit, že žádná  aktivita z kterých je Joseph viněn (i když se to žalobci snažili tvrdit) nevedla k jakékoliv újmě na životě či zdraví. A to jak lidském tak zvířecím.

Chceteli Josepha podpořit v jeho nelehké situaci, kontaktujte lokální kolektiv ABC či naší komunitu, nebo napište přímo Josephovi. Do dopisů nepište nic o případu samém. Kolektivech věnujícím se aktivitám na poli environmentálního boje či zvířecích práv. Stejně tak čehokoliv, co by mohlo být zneužito před soudem.

Joseph Dibee # 812133
Multnomah County Detention Centre
11540 NE Inverness Drive
Portland, Oregon 97220
USA

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.