Les Eppenberg byl obsazen aktivisty!

My, aktivisté z lesa Hambach okupujeme od poloviny února tohoto roku další ohroženou část přírody – les Eppenberg. Území o rozloze 40 hektarů by mělo být vykáceno pro zbudování industriální zóny. A to přesto, že v bezprostředním okolí již jsou podobné zóny, které jsou však nevyužíváné. Mapa místa ZDE.

Je pro nás nepochopitelné, jak si mohou lidé sami přivlastňovat rozhodnutí o tom, co se stane s přírodou. A jelikož se příroda nedokáže sama bránit, rozhodli jsme se být sami jejími obránci!

S blížící se klimatickou katastrofou nepotřebujeme další ničení netknuté přírody. Potřebujeme politický systém, který zastaví podmiňování přírody ekonomickým zájmům.

Cílem okupace tedy mimo jiné je, abychom poskytli prostor pro propojování lidí v místním boji.

“Chceme ukázat alternativní způsob života, který by podporoval a motivoval lidi proti systému, který vykořisťuje životní prostor nás všech!” – Leony

Většina obyvatel vesnice Eppenberg je proti výstavbě industriální zóny.

A tak jako byl již dříve ukázáno ve městě Hauroth, nebudou slepě přihlížet podobnému projektu.

Také lidé z městečka Masburg, kteří otevřeně mluví proti destrukci bezprostředního okolí jejich vesnice, jsou srdečně zváni.

Aktivisté z lesa Eppenberg

Telefon: +4915213993175
Mail: eppenbergerwald@riseup.net

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.