Pozvánka na Den lesa, který proběhne proti kácení lesa Eppenberg 30.3. 2019

“Hej, vy tam venku! Místní lidé, přímo z okupovaného území i jeho okolí, vás zvou na Den lesa, kde se můžete dozvědět více o souvislostech okupace a zároveň poznat les Eppenberg.“ Více info: eppenbergerwald.noblogs.org

Od polovina února je okupován malý les, který má ustoupit nové industriální zóně.

Zde se také staví, ať už na stromech nebo na zemi, a všechno se připravuje k plánovanému odlesňování. Obsazení je vždy ohniskem pro diskuse a politické prolínání lidí, kteří jsou angažovaní v místních i jakýchkoliv jiných bojích. Proto budeme rádi, když se mnoho z vás rozhodne seznámit s lesem a všemi, kteří se ho rozhodli bránit.

S nadějí, že se uvidíme v lese!

This entry was posted in Akce and tagged , . Bookmark the permalink.