Tag Archives: Friends of the Earth

The Anti Coal Human Chain

How do you get 7000 people together united against one thing? Try to build more coal mines on their homes.

Posted in Reporty | Tagged , , , , , | Comments Off on The Anti Coal Human Chain

Historie radikálního environmentálního hnutí v USA (1/2)

Předchůdci a počátky environmentálního hnutí Počátky environmentálního hnutí spojeného s ilegálními činy se jistě mapují obtížně, ale v USA je lze hledat v teoretické rovině již u Henryho Davida Thoreaua (1817- 1862), známého politického filosofa, transcendentalisty1) a milovníka přírody, který již … Continue reading

Posted in Teorie | Tagged , , , , , , | Comments Off on Historie radikálního environmentálního hnutí v USA (1/2)

Pryč s Impériem, nechť Vzejde Jaro I. část Nedávná historie (1/4)

První ze čtyř pokračování textu, který zachycuje první desetiletí  (1991-2001) historie britských Earth First! Vyprávění je úvodní (retrospektivní) částí textu Pryč s Impériem, nechť Vzejde Jaro (Do or Die č. 10), který si ve své hlavní části kladl za cíl … Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , , , , , , | Comments Off on Pryč s Impériem, nechť Vzejde Jaro I. část Nedávná historie (1/4)