Vítězství Sea Shepherd

Japonci obcházejí moratorium lovu velryb vyhlášené Mezinárodní velrybářskou komisí (The International Whaling Commission) v roce 1986. Moratorium lovu těchto kytovců totiž umožňuje lov pro vědecké účely nebo přírodním národům za použití tradičních technologií. Japonská flotila čtyř lodí vyráží každoročně v listopadu a loví velryby v Jižním Pacifiku do poloviny března. Přestože se maso ulovených kytovců pravidelně objevuje na stolech luxusních restaurací, Japonsko se hájí tím, že se jedná o lov pro vědecké účely, přestože řádné výsledky vědeckého výzkumu nepodávají. Každoroční plán lovu velrybářů je okolo 800 – 1000 kusů techto savců. Plán pro letošní rok byl 950.

Současně s velrybářskou flotilou vyrážejí každoročně i aktivisté Sea Sheperd Conservation Society, která vznikla v roce 1979 při kampani proti lovu tuleňů. Tato skupina aktivistů používá taktiku přímých akcí při ochraně mořských živočichů jako jsou delfíni, žraloci, tuleni nebo právě velryby. Během sabotování lovu velryb používají různé taktiky, které působí finační škody nebo přímo zamezují lovu. Aktivisté se snaží velrybáře dočasně oslepit pomocí laserů, používají katapulty s kyselinou máselnou, která vydává velmi pronikavý zápach, nebo využívají jiné techniky. Velrybáři po aktivistech pálí z vodních děl nebo používají dalekonosné akustické zařízení LRAD (Long Range Audio Device), zbraň vysílající dlouhovlnné zvukové vlny, která způsobuje závratě.

Letos na začátku prosince představila aktivistická organizace nový moderní rychločlun Gojira (nebo chcete-li Godzilla), se kterým se vydala na velrybáře. Během začátku ledna skupina aktivistů narazila na velrybáře. Poté, co aktivisté japonskou flotilu objevili, měli v úmyslu ji pronásledovat po celé antarktické léto. V polovině února však Japonci velrybářskou flotilu odvolali domů předčasně (zhruba o měsíc).
Letošní úlovek je velmi nízký právě díky přítomnosti aktivistů. Podle Paula Watsona je letošní úlovek okolo 30 kusů, ale podle jiných zdrojů asi až 150. Loni se vrátili s asi 500 mrtvými velrybami. Japonsko nevylučuje, že tímto ukončí lov velryb úplně. Pokud by to dodrželo, zbývaly by pouze dvě velrybářské země: Norsko a Island.

Poté co Japonci oznámili stažení z lovu, nabrala japonská flotila, s posádkou asi 180 námořníků kurz domů. Skupina Sea Sheperds čítá 88 aktivistů ze 23 národností (včetně Japonské), kteří jsou na třech lodích (Steve Irwin, Bob Barker a Gojira). Tyto události jsou pro jejich úsilí jistě radostné a hodlají ještě doprovázet velrybářskou flotilu. Mnohem radostnější zpráva je to jistě pro velryby v Jížním Pacifiku.

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.