Jak kolektivně uklidit kus přírody ve svém okolí?

gamd1-150x150Podmínkou toho s něčím takovým začít, je mít místo, které chcete okrášlit. Ideální je místo, které slouží k rekreaci lidí, a které současně není upravované nebo uklizené vlastníkem (město. Lesy ČR nebo jiná instiruce). Pokud se vlastník takového místa o něj nestará, je většinou zaneřáděné odpadky. Ideální se může zdát příměstský les. Nemusí to být ovšem pouze les, ale i louka, jeskyně, okolí řeky nebo jiné prostředí, které slouží k odpočinku místních lidí. Pokud slouží k odpočinku nebo relaxaci, tak vzniká pouto mezi návštěvníky a místem, a to může být důležité při mobilizaci lidí. Pokud máte nějaké takové místo ve svém okolí není nic snazšího než začít.

Nejprve bude vhodné vybrat termín a čas. Ideální čas je jaro nebo podzim – mimo hlavní vegetační sezónu. Ovšem výběr bude záležet na místních podmínkách daného místa. Například v lesech často narostou jarní květiny již v dubnu, proto je vhodné situovat termín na konec března nebo začátek dubna. Poté již narostou květiny, které můžete poničit, případně bordel, který chcete uklidit, zaroste vegetací a bude se vám špatně hledat. Pokud s něčím podobným začínáte, pravděpodobně dané místo dobře znáte, proto je dobré vybrat termín s ohledem na místní specifika. Popřemýšlejte, zda se nevyplatí pár měsíců s úklidem počkat. Může platit: práce kvapná, málo platná.

Co se týče termínu, je dobré zohlednit i možnost přítomnosti velkého počtu pomocníků. Tudíž nekrýt se s jinými místními akcemi, které jsou více lákavé, nebo úklid s nimi naopak spojit. Den v týdnu je ideální víkend a spíše neděle než sobota. Ideální může být například neděle odpoledne. Vše opět záleží na místních podmínkách, proto zvažte různé možnosti a vyberte termín, který bude vyhovovat co největšímu počtu potencionálních pomocníků spíše než vlastním osobním preferencím. Místo srazu je vhodné vybrat buď přímo na místě úklidu, nebo v jeho blízkém okolí.

Pokud již máte čas a místo, je nařadě shánění materiálů a možnosti zlikvidovat odpad. Materiál potřebný k úklidu jsou rukavice, pytle a kontejner na odpad. Jednou z možností je obstarat si vše za vlastní náklady, protože je krásné a svobodné být nezávislý. Pokud hledíte na svou peneženku a nízké náklady, je možné požádat místní obecní nebo městský úřad, který vám s největší pravděpodobností materiál rád poskytne. Výhodou požádání úřadu je i možnost bezplatného poskytnutí kontejneru, který by za vlastní náklady byl asi obtížnější obstarat. V případě, že na místě není tak velké množství odpadu a budete mít pouze několik málo pytlů odpadků, tak je kontejner zbytečností a odpad můžete odnést sebou do kontejneru v obci nebo městě. Žádost na radu města nebo obce, případně jiného podřízeného úřadu, je dobré podat minimálně s měsíčním předstihem, protože bude nějakou dobu trvat než žádost projednají. O jaké množství pytlů a rukavic požádat? To již vyžaduje menší zkušenost nebo mít skutečně dobrý odhad. Přestože lze pytle používat vícekrát, protože odpad můžete do kontejneru vysypat, tak se pytel může již po prvním použití natrhnout, zvláště pokud sbíríte těžký odpad. Proto je vhodné vždy trochu přesáhnout počet než v průběhu na místě zjistit, že máte málo pytlů a začít je shánět. Rukavice nejsou nutné, ale mnoho lidí je ocení. Nejlepší je samozřejmě přinést si z domu vlastní, které nejsou jednorázové. Možné znění žádosti na místní úřad je uvedeno na konci. V žádosti na sebe nechte kontakt, kam vám mohou zpětně zavolat, sdělit podrobnosti a domluvit převzetí materiálu a přesné umístění kontejneru.

Nejlehčí část máte tímto za sebou a přichází nejdůležitější část, která vás bude stát možná nejvíce energie. Tou je propagace události mezi největší počet potencionálních pomocníků. Možností, které využít je mnoho a jistě následující výčet nebude kompletní a napadnou vás jiné. Možnosti propagace jsou: založení události na sociálních sítích na internetu, vyhlášení místním rozhlasem (zahrňte do žádosti na úřad), zaslání tiskové zprávy do místních regionálních deníků a týdeníků, napsání zprávy do zpravodaje města nebo „radničních listů“, vytvoření mobilizačního videa a jeho umístění na internet (v případě, že máte fotky nebo video z minulého roku), vytvoření letáčku a plakátu k akci a jeho následné šíření, osobní oslovení základní a střední školy nebo místního sportovního klubu atd. Rozhodně nemá smysl spoléhat se pouze na jeden způsob propagace. Mnohem účinější metodou, než je neosobní šíření letáků, rozhlas nebo noviny, je osobní setkání. Pokud si s někým promluvíte face to face, máte mnohem větší možnost, že opravdu dorazí. Zkušenosti ukázaly, že nejvíce lidí přijde, protože jde jejich známý nebo kamarád. Těch, kteří budou reagovat pouze na leták nebo hlášení v rozhlase bude minimum. Také je vhodné znát místní nadšené lidi a s nimi se přímo sejít a získat je pro vaši myšlenku. Čím více lidí bude akci propagovat a přispěje k ní aktivně, tím více lidí nakonec dorazí. Nejlepší je již začít plánovat podobnou akci s kolektivem lidí, kteří mají chuť se na něčem podobném podílet. Dobré je připomenout akci co největšímu počtu zájemců těsně před akcí, protože mnoho lidí má tendenci na podobné „nedůležité“ věci zapomenout.

Pokud máte vše domluvené a nachystané, nezbývá něž bez problémů zvládnout úklid. Organizace na místě je již jednoduchá a funguje téměř sama. Nesnažte se vše organizovat zeshora jako oficiální organizátor. Můžete se spoléhat na samostatné chování účastníků. Větší množství lidí shromážděných na jednom místě za nějakým dobrým účelem si dokáže poradit bez vůdců. Stačí mít někoho, kdo bude rozdávat pytle a rukavice. Někdy se hodí kárka na větší nepořádek (například pneumatiky nebo stará pračka). Ze zkušeností můžeme říci, že čím víc lidí přijde, tím rychleji úklid proběhne. Pokud příjde hodně lidí, tak je pouze minimum práce. Je dobré spojit práci se zábavou. Podpoří to hlavně dobrou náladu účastníků, kteří nebudou akci vnímat jenom jako „práci“, ale i jako sociální prostor, kde se potkají s kamarády jinde než u piva nebo ve standartních situacích. Navíc můžete poznat podobně smýšlející lidi ze svého okolí, o kterých jste dosud nevěděli.

Pokud chcete uklízet pravidelně každý rok, vyplatí se kvůli udržitelnosti nestavět vše na jedné osobě, ale snažit se zapojit co nejvíce lidí. Celá akce pak nezávisí na aktivitě jednotlivce, ale na větší skupině. Tudíž, když se v budoucnu nejaktivnější člověk odstěhuje nebo ztratí zájem, mohou úklidy pokračovat. Vhodné je například každoroční kolování funkce člověka, který napíše žádost na město nebo jiná opatření, která rozprostřou aktivitu mezi více lidí.

ekologický kolektiv Oharka

This entry was posted in Receptář and tagged , . Bookmark the permalink.