Tag Archives: organizování

Jak dělat změny ve vaší skupině?

Lámete si hlavu nad tím, jak zavést novinku v aktivitách vaší skupiny? Myslíte si, že lze dělat věci lépe, ale nejste si jisti, jak začít diskuzi na toto téma? Vědět o možnostech vylepšení, ale nevidět způsob, jak tyto změny zavést, může … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Jak dělat změny ve vaší skupině?

Znamení rukama

Je to jednoduchá technika, která může usnadnit plynulejší průběh diskuze a pomáhá facilitátorovi odhalit vznikající souhlas. Níže je několik běžně užívaných znamení rukama, ale používají se i další, Někteří facilitátoři omezují jejich počet jen na několik základních. Zaleží na domluvě. … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Znamení rukama

Facilitace na schůzkách

Schůzky jsou neoddělitelnou součástí práce v jakékoliv skupině – díky nim máme možnost sdílet informace, dosáhnout rozhodnutí a vykonávat rozdělenou práci. Ale příliš často se donekonečna protahují, vzrůstá napětí, lidé mluví jeden přes druhého, nesouvisle se přeskakuje od jednoho bodu … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Facilitace na schůzkách

Aktivní naslouchání

Schopnost aktivně naslouchat je užitečná ve všech možných situacích – ať se účastníte meetingu nebo workshopu nebo jste se ocitli v konfliktu. Aktivním nasloucháním můžeme dosáhnout pochopení toho, co mluvící osoba cítí k nějakému subjektu nebo jak se cítí v … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Aktivní naslouchání

Rozhodování konsensem

Rozhodování konsensem je kreativní a dynamický způsob, jak dosáhnout souhlasu všech členů ve skupině. Namísto pouhého hlasování o různých problémech, které umožňuje prosazení názoru většiny, hledá skupina rozhodující konsensem taková řešení, která aktivně podporuje každý člen skupiny, nebo je alespoň … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , | Comments Off on Rozhodování konsensem

Afinitní skupiny

Co je afinitní skupina? Afinitní skupina je malá skupina lidí, kteří se spojují dohromady na přípravu a vykonání přímé akce. Skupina je organizována nehierarchicky a autonomně a je zaměřená na přímou akci. Někdy jsou tyto skupiny vytvořeny pouze na jednu … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , | Comments Off on Afinitní skupiny

Příručka pro přímou akci

Příručka pro přímou akci je text, který vznikl překladem příručky, která byla distribuovaná v rámci britského hnutí za klimatickou spravedlnost v roce 2010.

Posted in Receptář | Tagged , , , , | Comments Off on Příručka pro přímou akci

Dodatek ke článku „Vykašlete se na aktivismus”

Mnohé z článků v pamfletu Reflections on June 18th opakovaly téměř do omrzení, že kapitalismus je sociální vztah a že nejde jen o velké banky, korporace nebo mezinárodní finanční instituce. Je to důležitý a podstatný bod, ale v článku „Vykašlete … Continue reading

Posted in Teorie | Tagged , | Comments Off on Dodatek ke článku „Vykašlete se na aktivismus”

O možnosti a nemožnosti „anti-aktivismu“

Pokud jde o mne, nevěřím, že existuje “jedno řešení” společenských problémů, ale že jsou tisíce různých a měnících se řešení, stejně jako je různá sociální existence lišící se v čase a prostoru. Errico Malatesta, 1924 Revoluce je komunizování společnosti, ale … Continue reading

Posted in Teorie | Tagged , , | Comments Off on O možnosti a nemožnosti „anti-aktivismu“

Vykašlete se na aktivismus

Tento článek je příspěvkem do diskuse o odloučenosti aktivistů od pracující třídy, která se v souvislosti s protesty proti kapitalistické globalizaci rozběhla v Británii. Za svůj výchozí bod bere protikapitalistické demonstrace z 18. června 1999. (Stejně snadno jej však lze … Continue reading

Posted in Teorie | Tagged , , | Comments Off on Vykašlete se na aktivismus

Armády rovných

Vyšlo také ve čtrnáctideníku A2.

Posted in Teorie | Tagged , | Comments Off on Armády rovných

Zelený pochod institucemi

Cesty environmenrálního hnutí od jeho vzniku po dnešek jsou pozoruhodně klikaté.  (Tento článek původně vyšel v Novém Prostoru číslo 398.)

Posted in Teorie | Tagged , , | Comments Off on Zelený pochod institucemi

Psaní zápisu ze schůzky

Zápis je psaným záznamem schůzky, pokrývající hlavní body diskuse, dosažená rozhodnutí a zadané úkoly. Tento průvodce vysvětluje, jak psát zápis a proč je dobré ho dělat.

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Psaní zápisu ze schůzky

Organizace úspěšné schůzky

Ať se vaše skupina věnuje čemukoliv, jsou dobré schůzky hybnou silou společné týmové práce. Schůzky jsou tím, co tvoří rozdíl mezi motivovanou dynamickou skupinou a skupinou, která se cítí strnulá a ztracená. Schůzky, které fungují ve prospěch všech, kteří jsou … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Organizace úspěšné schůzky

Základní ujednání skupiny pro workshopy a schůzky

Základní ujednání skupiny jsou užitečným nástrojem pro správný začátek vaší události a její udržení v chodu. Pomáhá ve vaší skupině dohodnout se na tom, jak ohleduplně a efektivně spolupracovat. Dále lidem umožňuje působit vzájemně více kooperativně a brát ohledy jeden … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged | Comments Off on Základní ujednání skupiny pro workshopy a schůzky

GreenAction.cz jsi Ty!

Po více než roce fungování tohoto webu se rozhodně nenaplnilo jeho poslání. Tím bylo vytvořit otevřený webový prostor věnující se různým formám environmentálně motivované přímé akce. Prostor, který by si z velké části vytvářeli uživatelé sami.

Posted in Novinky | Tagged , | Comments Off on GreenAction.cz jsi Ty!

Rozhovor s Lukášem Borlem z Asociace ALERTA

Rozhovor s Lukášem Borlem z Asociace ALERTA nejen o aktivismu.

Posted in Reporty | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Rozhovor s Lukášem Borlem z Asociace ALERTA

Další zdroje k přímé akci

Závěrečný osmí díl překladu Příručky pro přímou akci obsahuje jen další zdroje, protože většina témat byla načrtnuta pouze lehce. Příručka je pouze málo detailním přehledem věcí, na které je potřeba myslet. Čtěte a získávejte další informace. Možná se někdy dočkáte … Continue reading

Posted in Receptář | Tagged , , | Comments Off on Další zdroje k přímé akci

Veganské večeře – otevřený prostor pro sdílení nejen jídla

Již druhý rok probíhají pravidelné veganské večeře v olomoucké Galerii u mloka, které se staly nejen otevřeným sociálním prostorem místní veganské kultury, ale jsou také příkladem aktivity, která inspirovala (některé nepřímo) další skupiny, jež spontánně horizontálně rozšířily tuto formu společenského … Continue reading

Posted in Reporty | Tagged , | Comments Off on Veganské večeře – otevřený prostor pro sdílení nejen jídla

Ne za mým barákem!

Protesty proti stavbě letiště sílí, odhalují ale i limity občanské angažovanosti.

Posted in Teorie | Tagged , , , , | Comments Off on Ne za mým barákem!