Vzdělávací hříčka o klimatických změnách

climate_change_large-150x150Překlad inspirace pro krátkou hříčku z workshop-booku za klimatickou akci od Rising Tide North America je vhodný pro povzbuzení komunikace a diskuse na setkáních různých skupin, které se zajímají o klimatickou spravedlnost a jiná environmentální témata.

Našli jsme zajímavou cestu, jak varovat lidi formou hry, i když to může být ta nejdepresivnější hra všech dob! Každému v místnosti rozdáme kartičky s čísly stupňů Celsia (1-6), které budou označovat průměrné oteplení Země v důsledku klimatických změn. Jejich úkol bude tyto kartičky správně přiřadit na nástěnku k popisům důsledků, ke kterým může dojít právě při vzestupu průměrné teploty Země o 1 – 6 stupňů Celsia.

Fakta o důsledcích jsou čerpány z knihy „Six degrese: Our Future on a Hotter Planet“ (Šest stupňů: Naše budoucnost na teplejší planetě) od Marka Lynase, novináře a aktivisty v oblasti klimatických změn. Kniha vypráví o tom, jak se svět se vzrůstem o každý stupeň více a více bouří. Hra může být složitější a méně odhadnutelná, pokud změníme pořadí popisků na nástěnce tak, aby blíže k prostředku byl stupeň č.1 (doporučujeme zkusit 2, 4, 3, 5, 1, 6). Některé kartičky se stupni mohou být umístěny i u více efektů (př. Uprchlíci- již se děje). Toto můžeme použít pro povzbuzující debatu.

Potřebujeme:

tabuli (papír nebo nástěnku), fixy, kartičky (nebo lepicí štítky).

Realizace:

Vytvoříme tabulku, ve které budou vypsány předpovědi klimatických změn a k tomu kartičky, na kterých budou vyznačeny stupně od 1 do 6 °C. Je možné to udělat i obráceným, ale pracnějším způsobem – tabulku s vyznačením stupňů a kartičky, na kterých budou vypsány předpovědi. Je nutné zahrnout i to, kolik bude hráčů a jakým způsobem to budeme připevňovat (magnety, štítky, špendlíky).

Popisky:

1ºC – Tropické korálové útesy vymizely. Na hoře Kilimandžáro roztál všechen led. Skrz polovinu amerického západu se rozléhá poušť.

2ºC – Každé druhé léto jsou silné teplé vlny jako v r. 2003. Grónská ledová pokrývka začíná nevratně kolabovat, stoupá úroveň moře a hrozí přímořským státům celého světa. Polární medvědi vyhynuli. Zmizely ledovce z And, což způsobilo krizi – nedostatek pitné vody v Peru, Ekvádoru a Bolívii.

3ºC – Amazonský ekosystém kolabuje, ničí biologickou rozmanitost poloviny světa a uvolňuje masivní vzestup globálního oteplování. Silnější hurikány udeří v přímořských tropických oblastech celého světa.

4ºC – Pravděpodobný kolaps západní Antarktické pokrývky, která drží hladinu moře o 5 metrů vyšší. Nedostatek čistých potravin vede k celosvětovému hladovění.

5ºC – Kolaps lidské civilizace kvůli útisku, hladomoru a nedostatku vody. Vznikají konflikty s přívaly uprchlíků do obyvatelných oblastí.

6ºC – Masivní vymírání, zahrnující téměř všechen život na Zemi. Jen málo lidí, kteří setrvali v blízkosti pólů, přežívá.

A teď už se můžeme začít ptát lidí na to, co se u daného zvýšení teploty pravděpodobně stane…

Rising Tide North America

This entry was posted in Receptář and tagged . Bookmark the permalink.