ScreamFest 2012: překonejme ekologickou krizi!

indexPo roce v Mostě opět proběhne ScreamFest. Festival, který propojuje protest a angažovanost s tvořivou zábavou, uměním a alternativní kulturou. Hlavním tématem letošního ScreamFestu je naše nespokojenost s celosvětovou ekologickou krizí. S krizí na které se výrazně podílí expandující průmysl motivovaný vidinou zisku, kapitalismus postavený na neustálém růstu za každou cenu ale i mnozí nezodpovědní jedinci.

Žijeme ve světě, kde peníze znamenají moc a moc znamená destrukci planetárních ekosystémů na kterých závisí naše životy. Žijeme ve světě, kde důležité záležitosti žijí v pozadí malicherností. Žijeme ve světě, kde mnoho lidí zavírá oči před zlem kolem nás a v nás. Žijeme ve světě, který umírá! Umírá kvůli bohatým a mocným, kteří chtějí být bohatší a mocnější. Umírá ale kvůli obyčejným lidem a rozšířené lidské lhostejnosti!

Každý den část lidstva plundruje planetu jen pro vidinu zisku a nárůstu mocenských privilegií. Lidé odmítají být dobrovolně skromní. Nechtějí investovat do trvale udržitelných technologií, které jsou šetrnější k přírodě, ale nekouká z nich zisk. Místo toho na plné obrátky jedou technologie nasazené při těžbě fosilních paliv, spalování odpadu a jiné destruktivní činnosti. Lidé odmítají vynakládat prostředky a energii pro hospodárnější život, i když by nás to v důsledku stálo daleko méně než vynaložíme na rekultivace průmyslem poškozené krajiny a na zdravotní péči pro lidi, které expandující byznys ohrožuje.

Mnozí lidé jsou zlo, které je hluché k volání přírody. Planeta Země „volá o pomoc“. Ale proč jí dokáže vyslechnout jen málo z nás? Proč je tolik lidí tak hluchých a slepých k realitě ve které žijeme?  Naslouchejme a pojďme společně křičet na ty co jsou zaslepeni propagandou mocných. Pojďme jim ukázat, že jsme zde a naše řady rostou! Pojďme jim ukázat, že osud planety Země nám není lhostejný! Pojďme vyjádřit své odhodlání bránit Zemi a její ekosystémy! Pojďme křičet co nám hlasivky stačí! Pojďme na ScreamFest a ukažme všem co se podílejí na destrukci přírody, že musí počítat s naším vzdorem!

Kolektivní vzdor v ulicích je hlasitým „výkřikem“, který může zahnat k ústupu ty, co profitují z destrukce přírody. Vzdorujme všude, kde vznikají lokální problémy jako třeba je plánovaná výstavba spalovny komunálního odpadu v Komořanech, spalování nebezpečného odpadu v Čížkovicích, či pokračující hnědouhelná těžba ohrožující obce i krajinu. Vzdorujme ale také proti příčinám problémů, které vznikají na druhém konci světa. Jejich dopady totiž často jsou globální a mohou se dříve či později negativně dotknout i našich životů.

 Vzdorujme všude kde je to potřeba!

Sejdeme se v ulicích!

> Sobota 8.9.2012 – Most – park za SHD <

> start v 11:55 hodin <

NA SCREMFESTU VYSTOUPÍ:

> Climax – hardcore punk <

> Aso Naga – hardcore punk <

> 0100 – post-metal (ex- Darja ) <

> Dwarf soundsystem – tekkno <

> Potmě – rap –  alternative <

> Baty von Janof – folkový rebel z Janova <

+ další hudba v jednání!

Součászí ScreamFestu opět bude nejen hudební program, ale také protestní průvod centrem města!

zdroj: alerta.cz

This entry was posted in Novinky. Bookmark the permalink.