Evikce v protestním kempu Hambach pokračuje

hambach-tunnel-150x150Informace z druhého a třetího dne evikce.

Druhý den evikce Hambachu

Během druhého dne evikce policie vyklidila všechny lidi ze stromů. Odpoledne den první vyklidila všechny zamčené v betonových blocích. Nyní je jeden aktivista v blokádním tunelu. A policie nemá tušení, jak jej vyklidit. Může to zabrat ještě pár dnů. Policie, která procházela, sdělila jen: „Je tam velký tunelový systém, nevíme, kterým směrem máme postupovat.“

Okupace lesa je zaměřena proti povrchovému dolu, který je, společně se dvěma dalšími doly, největším zdrojem oxidu uhličitého v Evropě. Prach z jámy je radioaktivní.

Policie tvrdí, že během okupace byla spáchána stovka zločinů, ale nemají důkazy na žádný z nich. Proti evikci kempu proběhlo mnoho solidárních akcí v mnoha městech.

Les je jedním z nejstarších lesů ve střední Evropě. Je tam druh netopýra, který nebude existovat nikde poté, co bude les vykácen. Les bude kompletně vykácen v následujících pěti až deseti let.

Příští léto bude v tomto regionu celoevropský kemp Reclaim the Fields a také celoněmecký klimatický kemp. Ale do té doby budou také další aktivity. Pokud můžete, dorazte pomoci vzdorovat energetickému gigantu RWE.

Třetí den evikce Hambachu

Dnes je třetí den evikce lesu Hambach, který je okupací proti největšímu zabijáku klimatu v Evropě, rýnskému hnědouhelnému revíru.

Po třech dnech evikce je zde stále jeden aktivista, který se nachází v tunelovém podzemním systému. Protože se jedná o první tunel naostro použitý během blokády policejní akce, nemá policie šajn, jak s tím naložit. Povolali několik technických týmů, které si také nevěděly rady.

Nyní se chce policie prokopat zhora, což je velmi riskantní. Bylo jim sděleno, že britská policie má evikční tým, který ví, jak se tunelové systémy vyklízejí.

Odpor po této evikci neskončí. Les není ztracen, ještě může být zachráněn. Kdokoliv s pomocí je vítán.

Earth First Action Reports

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.