Subverzivní ekologie

eco2-scaled100011-150x150Převzato od Puntíčkovaní chrobáci.

Jeden z objevů, který jsem učinil během svého pětadvacetikilového působení v U. S. Environmental Protection Agency byla ekologie.

Samozřejmě, že jsem slyšel o ekologii před nástupem do EPA v roce 1979. Studoval jsem zoologii jako vysokoškolák, takže jsem byl obeznámen s ekologií a jejím teoretickým zaměřením na spojení a procesy. Podporovali přírodní svět.

Ovšem nic mě nepřipravilo na politickou ekologii EPA. Poznal jsem pár ekologů, a více než jen to, četl jsem desítky jejich poznámek.

Tehdy jsem si uvědomil škodlivé účinky pesticidů – a limity ekologie v Americe.

Například: EPA zakázala DDT v roce 1972. DDT byl americký prostředek pro kontrolu škůdci po celá desetiletí. Jeho zákaz povzbudil chemické, akademické zájmy a zájmy agropodnikání na pesticidech jako dosud nic jiného. Dezinformace, urážky, výhrůžky hladovění zasypaly zemi.

Ekologové EPA sbírali data o vlivu DDT na ptáky a jiná zvířata. Důkazy o újmě byly natolik závažné, že Richard Nixon správce EPA, William Ruckelshaus DDT zakázali.

Ekologové EPA by mohli být naší první linií obrany. Znají natolik chemii, biologii a toxikologii, aby činili rozumné úsudky týkajících se (škodlivých) účinků průmyslového znečištění.

Přesto, až na výjimky zákazu DDT a několika dalších pesticidů za více než 40 let, ekologové EPA nejsou ekologickou skupinou. Politika a jejich vlastní vzdělávaní přináší vidění světa očima průmyslníků.

Tato politická ekologie nejpodvratnější a víc do očí bijící ve správě Ronalda Reagana a George W. Bush, skutečně byla tak překvapující.

Stejně jako většina vědců, ekologů je praxe vědy oddělena od přírodního světa. Ve skutečnosti cítí mnoho strachu a nenávisti k přírodě, neboť věří, že příroda je část jich spíše než, že oni jsou součástí přírody.

V 80. letech 20 století jsem narazil na další verzi ekologie.

V roce 1988 až 1989 jsem učil na Humboldtské státní univerzitě v severní Kalifornii. Jeden z mých kolegů, Bill Devall učil „hlubinnou ekologii“. Devallova ekologie se pohybuje lehce blíže ke svým kořenům. Učil, že ekologie byla hnutí odporu.

Ale existuje tradice odporu v ekologii?

V roce 1969 Paul Shepherd z Williams College byl co-editorem knihy s výmluvným názvem: The Subversive Science. Shepherd definoval ekologii jako hnutí odporu. Napsal:

„Rachel Carsonová a Aldo Leopold jsou subverzivní … Napadají veřejné či soukromé právo znečišťovat životní prostředí, systematický hubit dravá zvířata, nevybrané šíření chemických pesticidů, kombinování chemikálií s jídlem a vodou, přivlastňovaní prostoru a ploch bez zábran pro technologické a vojenské účely.“

Pravda, Rachel Carson a Aldo Leopold byli subverzivní: Jejich představy demytologizovali zvrácené dogma lidského práva vládnout a znečišťovat Zemi. Jsou jasně inspirováni Shepherdovou výzvou po akci, která většinou zůstává jen sen.

Toto je pravděpodobně důvod, proč ekologové z EPA vždy projednávají otázky jak, ale jen zřídka kdy proč. Shepherd má pravdu. Američané obvykle spojují přírody s přírodními zdroji a scenérií. Když jsem učil na univerzitě v Marylandu v letech 2003, až 2004 mé oddělení mělo název „věda o přírodních zdrojích“.

Nicméně, autentická ekologie je subverzivní, ba revoluční věda. Je protikladem k převažující průmyslové civilizaci. Staví člověka na jeho místo – jeden z miliónů druhů, nic moc zvláštního na něm. Má stejnou potřebu potravy, vody, přístřeší, otevřeného prostoru a krásy jako ostatní zvířata. Nemůže osamocený přežít. Ochuzená či otrávená příroda představuje jeho osud.

Starověcí lidé udržovali své zdravé vztahy s přírodou.

Například, staří Řekové měli své bohy v přírodním světě. Jejich „oikos“ – z něhož vychází slovo „ekologie“ (1) – byl domov. Bohyně Hestiá byla rodinným krbem řeckých domácností. Jejich vztah s Hestií zvrátilo jejich spojení s přírodou.

Bohyně Artemis byla královnou přírodního světa. Dementra kralovala nad zrnem, zemědělství, civilizací; Dionýsos chránil vinice a víno; Athéna darovala Athéňanům olivovník. Pan byl bůh ovcí, koz, prasat a skotu; Aristaios byl bůh včel a včelařství.

Aristoteles miloval zvířata. Ve skutečnosti je důkladně studoval a propagoval zoologii; jeho student Theoprastos vymyslel botaniku. Ani Aristoteles ani Theoprastos neoznačili to, co dělali za ekologické, přesto, že jejich spisy jsou plné ekologických poznatků.

Tak proč jsou naši moderní ekologové vyňatí z ekologie? Proč nemají hluboké pochopení přírody, ale spoléhají se především na techniku v jejich posuzování rizika?

Za krachem ekologie v Americe stojí západní civilizace.

Vzestup křesťanství ve čtvrtém století mělo zhoubný vliv na řecké kultury. Křesťané rozbili více než chrámy a oltáře bohů. Udělali řeckou vědu neviditelnou.

Řekové měli pravdu. Na zvířatech a rostlinách záleží. Země je živá a posvátná. Živý všechna zvířata, včetně lidského zvířete. Ekologie vychází z tohoto porozumění.

Subverzivní ekologie může být správný protijed k našemu toxickému věku.

Evaggelos Vallianatos

Poznámky: 

(1) Slovotvorně je mezinárodní termín ekologie složeninou vycházející z řeckých slov oikos ‚dům, hospodářství‘ (hlásková změna oik > oek > ek je dána polatinštěním) a logos ‚slovo‘.

This entry was posted in Novinky, Teorie and tagged , . Bookmark the permalink.