Původní obyvatelé se spojili, aby zastavili genetické inženýrství stromů

STOP-GE-Trees-150x150Ve stínu Dne Kolumba (výročí objevení Amerického kontinentu) a legality kolonizace, zorganizovala  IEN (Indigenous Environmental Network) a členové Východní skupiny společenství Cherokee setkání a akční kemp proti geneticky modifikovaným stromům pro historicky původní obyvatelstvo z  celého  jihovýchodu Spojených států. Účastníci odsoudili geneticky modifikované stromy jako formu kolonizace lesa.

Akční kamp kampaně pro zastavení geneticky modifikovaných stromů se zaměřil na vybudování sdílení informací a mobilizace sítě kmenových zástupců a členů komunity, aby oslovili a informovali o této hrozbě a dopadu geneticky modifikovaných stromů na původní obyvatelstvo, na jejich kulturu, tradice a způsob života. Členové řídícího výboru kampaně „STOP GM stromům“ byli pozváni, aby prezentovali vše, co se týká sociálních a ekologických hrozeb geneticky modifikovaných stromů.

„Všechny stromy a pestrost života, která je závislá na biodiverzitě lesa má svou historii a také v budoucnu bude nezbytnou součástí kultury a přežití původního obyvatelstva, které geneticky modifikované stromy přímo ohrožují“,  prohlásil B.J. McManama, organizátor IEN.

Kemp, který se odehrál v horách Severní Karolíny, upozornil na hrozby genetického inženýrství pro formy původních stromů tradičně používaných původním obyvatelstvem východu, výslovně amerického kaštanu.

Účastníci vyjádřili obavu, že americký kaštan, geneticky pozměněný DNA od nepříbuzeného druhu, bude mít negativní dopad na jejich tradiční způsob života. Doslova řekli, že geneticky modifikované stromy jsou mrtvé stromy bez duše.

„Jsem velice znepokojena, že geneticky modifikované stromy budou mít dopad na naše budoucí generace a jejich tradiční využívání stromů.  Naši výrobci košů – lidé, kteří používají dřevo k přírodnímu barvení našich hliněných výrobků: na plantážích geneticky modifikovaných strom už by nebyl žádný přirozený život, žádný životní cyklus“, řekla Lisa Montelongo z východní skupiny Cherokee.

Geneticky vytvářené eukalyptové stromy už ohrožují území původních obyvatel jihu Spojených států. Plantáže GM eukalyptů, navržené společností ArborGen, jsou plánované na území od Jižní Karolíny přes Floridu až do Texasu. Budoucí rozvoj miliónů akrů nepůvodních a invazivních GM eukalyptů ohrožuje území původního obyvatelstva v celém regionu s devastujícím dopadem vyčerpání zásob vody, kontaminaci půdy a vody toxickými pesticidy a může způsobit ztrátu biodiversity.

„Musí to být okamžitě zastaveno. Není to tím, k čemu byl les určen. Les umožňuje člověku žít, ale tyto geneticky modifikované stromy znamenají smrt. Nejsou pro lidi, slouží pouze k zisku dalších peněz několika zbohatlíků“, uvedl Danny Billie z Independent Traditional Seminole Nation založené na Floridě.

Proti geneticky modifikovaným stromům se postavilo 100% účastníků kampu.

IEN je členem řídícího výboru kampaně STOP GM stromům.

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Původní obyvatelé se spojili, aby zastavili genetické inženýrství stromů

  1. Pingback: Jay

Comments are closed.