Síť

ted-150x150Převzato od Puntíčkovaní chrobáci.

“Pokračující vědecký a technologický pokrok zničí svobodu jednotlivce.”– Ted Kaczynski

Nejsem vědec. Před třiceti lety jsem byl matematik, ale teď si již nepamatuji mnoho z toho, co jsem věděl o matematice.

Věřím, že “utopie” jsou šílené a nebezpečné, zejména utopie technologické společnosti. Technologie je zcela tvrdohlavou a extrémně nebezpečnou mocí, která nás vodí, nevyhnutelně nás musí vést. Toto nebude determinováno změnou, ani despotickými arogantními byrokraty, politiky nebo vědci, technologický systém si potřebuje osvojit lidské chování k svým požadavkům. Je to nezbytné k tomu, aby mohl fungovat a dále se rozšiřovat.

Ptal jste se mne, na některé věci ohledně “Manifestu“. Všechny publikované verze “Manifestu” jsou chybné, zahrnují vážné chyby. Kdybyste rád opravil verzi “Manifestu”, mohl bych Vám ji poslat…

***

Ptal jste se: “Jak bude vypadat posttechnologická společnost?” No, všechny moderní technologie budou zavrženy, víme, že tu již nebude více biotechnologie, počítačů, atomových bomb, atd.

Buďme praktičtí a konkrétní! Líbilo se Vám, pokud by lidé žili ve virtuálním světě? Aby stroje byly chytřejší než lidé? Aby v budoucnu lidé, zvířata a rostliny byly produkty technologií? Pakliže se Vám nelíbí tyto myšlenky, pak jsou pro Vás počítače a biologičtí vědci zjevným nebezpečím. Je to velmi jednoduché, a není to nijak spojeno s dobrými mravy nebo Gödelovými větami o neúplnosti nebo jinými abstraktními filozofickými otázkami…

***

Ve vašem posledním dopisu se mne ptáte na mnoho otázek, na které nemohu odpověď najednou. Když jsem psal, že koncept “utopie” je šílený a nebezpečný, nemyslel jsem tím, že jsou všechny utopie šílené a nebezpečné, avšak spíše ty, které umožňují vytvářet společnost podle specifické, ideální konstrukce. Jsem si jist, že Vy sám bude mít Váš vlastní utopický ideál. Někdo jiný bude mít odlišný ideál, který se může výrazně lišit od Vašeho. Byl by jste rád, pokud by Vám vnutil svou utopii? Máte právo mu vnutit Vaší utopii?…

***

Ve Vašem posledním dopisu se mne ptáte na matematickou představivost. Pravděpodobně předpokládáte, že si matematici vždy představují něco matematického. Ale není to pravda. Zkušení matematici zřídka kdy přemýšlejí matematicky. Obvykle si představují květiny, slunce a zpěv ptáků na jaře. Pravděpodobně teď a pak přemýšlejí o ženách, nicméně nedělají to tak často, protože jsou v srdci čistí.

Ptal jste se, jak se to má s tím, že matematici nepřemýšlí stále matematicky? Musím Vám říct, že matematici nejsou vědci, jsou umělci. Vzpomínáte si, že jsem Vám psal na začátku, že jsem nebyl vědec? Kromě většiny základní matematiky, jako aritmetika nebo vysokoškolská algebra, symboly a slova matematiky nemají vůbec žádný význam. Celá struktura ryzí matematiky je obrovský podvod, jednoduše hra, bezohledný žert. Můžete se ptát: “Nejsou tu odpadlíci odhalující pravdu?” Samozřejmě, že jsou. Ale fakta jsou tak neuvěřitelná, že je nikdo nebere vážně. Takže tajemství je v nebezpečí.

***

Ptal jste se mne: “Jak se někdo může bránit proti tlaku, aby přispěl k realizaci nějaké staré utopie?” Kdo má právo užívat násilí proti němu? Podle mě používat násilí proti realizaci utopie technologické společnosti, je jen sebeobranou. Samozřejmě, že někdo může namítat, že pokud si myslíte, že je to nemorální či nevhodné, pak se Vy sami musíte vyvarovat používání násilí. Nicméně mám pro Vás jednu odpověď v tomto kontextu: Jaký druh násilí způsobil více bolesti v historii lidstva: násilí, které bylo povoleno státem, nebo násilí, které bylo použito bez postihu jednotlivci?…

***

Ptal jste se: “Kdo je opráveň k stanovení zákonů?” Trvám na to, že nikdo není oprávněn k jejich stanovení. V civilizovaných společnostech jsme si zvykli říkat, že stát stanovuje zákony. V necivilizované společnosti stanovují zákon zvyky a návyky. Když lidé odmítají normy zákonů stanovené státem a/nebo zvyklostmi, a aktivně bojují proti nim, je to známé jako “revoluce”. Pokud si myslíte, že je to nemorální, musíte se vyvarovat účasti v jakékoliv revoluci. Ovšem revoluce má význam jen tehdy, když lidé mohou odporovat technologickému systému.

***

Ptal jste se mne, proč jsem Vám dosud nezaslal kopii autentické verze “Manifestu”? Ale já nemám autentickou verzi. Mám dvě fotokopie původního rukopisu, nicméně jsou částečně nečitelné. Mám dva čitelné přepisy “Manifestu”, ale oba obsahují chyby. Pracuji na zpracování autentické verze “Manifestu” porovnáním verzí, které jsem zmínil, ale nemám čas dokončit práci… Protože musím odpovídat na tolika dopisů! Takže se mne raději nedávejte tolika otázek. Má biografie je nedůležitá, a nechci o ni mluvit.

***

Tyto otázky byly v dopisech kladeny Tedovi Kaczynskému, jenž si odpykává tresty za své činy spáchané při jeho antitechnolgické odporu. Pro náš blog byly vytaženy a přeloženy z dokumentu “Síť” (Das Netz), jehož tvůrcem byl nezávislý filmař Lutz Dammbeck.

Samozřejmě nesouhlasíme s konkrétním odporem, který vedl Kaczynski, a za něhož byl zatčen, ale jeho myšlenky ohledně technologií jsou nám blízké.

This entry was posted in Teorie and tagged , , , . Bookmark the permalink.