Dohoda o akci – Ende Gelände 2016

logoAkční konsenzus nadcházející hromadné občanské neposlušnosti v Německu.

Od 13. do 16. května se společně s mnoha dalšími dopustíme činů občanské neposlušnosti, abychom ve velkém rozsahu přerušili provoz na povrchovém hnědouhelném dole v německé Lužici. Naší přítomností v dole a jeho okolí, na pásových dopravnících, na přístupových cestách, rypadlech a další technice donutíme jeho vlastníka, společnost Vattenfall, přerušit normální provoz dolu.

Postavíme se tak proti další těžbě a spalování uhlí, které patří k hlavním příčinám změn klimatu a jejich stále se zhoršujících dopadů. Vážnost klimatické krize nás vede k přesvědčení, že je adekvátní, ba přímo nezbytné, zajít o krok dále – od protestů k občanské neposlušnosti.

Formou, jíž jsme pro naši akci zvolili, je veřejně oznámená masová blokáda, do níž bude možné se zapojit mnoha různými způsoby. Vycházíme ze zkušeností s úspěšným obsazením povrchového dolu v Porýní, k němuž došlo během léta 2015. Každý, kdo se chce akce účastnit, by k tomu měl mít možnost, nehledě na to, zda má sám s podobným typem protestu zkušenost. Někteří aktivisté se vydají do dolu, aby zablokovali rypadla a další techniku. Jiní budou blokovat přísun uhlí do elektrárny. Další budou protestovat poblíž okraje důlní jámy. Během víkendu se rovněž uskuteční oficiální pestrobarevná a životaplná demonstrace, která umožní všem těm, kdo chtějí protestovat, aby tak učinili zákonně.

Aby bylo blokování co nejpohodlnější, budeme s sebou brát pytle slámy i pěnové a nafukovací karimatky. Využijeme plejády transparentů, symbolických předmětů a plakátů, abychom co nejúčinněji upozornili na rozličné ničivé důsledky těžby a pálení uhlí. Například dopravní značky vesnic a měst srovnaných se zemí upozorní na ničení osídlení a místní kultury kvůli těžbě uhlí. Jiné symboly budou reprezentovat lidi z různých koutů světa, kteří vinou klimatických změn museli opustit své domovy. Větrné turbíny budou ztělesňovat alternativy fosilní energetiky. Zasazením květin a rostlin v důlní jámě budeme protestovat proti ničení úrodné půdy kvůli těžbě uhlí.

Po celou dobu se budeme chovat klidně a rozvážně. Nebudeme vyvolávat eskalaci situace. Nevystavíme lidi nebezpečí. Důl budeme blokovat a obsadíme jej našimi těly, během toho ale nerozbijeme ani nepoškodíme žádná zařízení, techniku ani budovy.

Policejní kordony a bariéry postavené policií nebo ostrahou dolu projdeme skrz nebo je obejdeme a nebudeme reagovat na provokování ze strany policie nebo ostrahy. Naše akce vyjádří poselství rozmanitosti, otevřenosti a kreativity. Naše akce není zaměřena proti policii, ani proti zaměstnancům společnosti Vattenfall. Bezpečí zúčastněných aktivistů a zaměstnanců dolu pro nás bude nejvyšší prioritou. Budeme dobře připraveni, abychom se na místa akce (například sestup do důlní jámy a přístup na pásové dopravníky) dostali bezpečně.

Patříme k rozmanitým sociálním hnutím a odstínům politického spektra. Za úspěch této akce přijímáme společnou odpovědnost. Během akce chceme vytvořit situaci, která bude čitelná pro všechny účastníky a ve které budeme podporovat vzájemný pocit pohody. Na akci se dobře připravíme během předcházejících tréninků. Hlásíme se k solidaritě se všemi, kdo se staví proti ničení našeho klimatu uhelnými elektrárnami a proti sociálním a ekologickým škodám fosilní energetiky. Jasně odmítáme jakoukoli snahu zneužít nesouhlas s těžbou uhlí k dosažení národoveckých cílů.

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , . Bookmark the permalink.