Aktivní kožešinové farmy v ČR: protokoly z kontrol v letech 2015 a 2016

ffPřed třemi lety vyšel na GreenAction článek o kožešinových farmách, kde bylo uvedeno, kde se nacházelo tehdejších čtrnáct farem (12 s liškami a s norky a dvě s činčilami). Od té doby došlo k mnoha změnám. Dle dostupných informací je dnes v provozu farem pouze deset (devět s liškami a s norky a jedna s činčilami).

Tři farmy s liškami a norky byly v uplynulých letech uzavřeny. Jedná se o farmy v Horních Slověnicích, Moravských Knínicích a Lipovci. Činčilová farma v Lyžbicích buď zanikla nebo v ní uplynulý rok neproběhla žádná kontrola, ovšem její web stále funguje. Krom toho, že se v posledních třech letech rozmnožily sabotážní útoky různých skupin na zmíněné farmy, tak probíhají také legální kampaně organizací Svoboda zvířat a Obránci zvířat. Podařilo se nám od informátorů získat protokoly a fotodokumentaci z kontrol na desíti kožešinových farmách v ČR v letech 2015 a 2016. Považujeme za důležité je představit:

kraj

obec

protokoly z kontrol

fotografie

Jihomoravský Jiříkovice 1, 2, 3 1
Zbýšov  1 1
Syrovice  1, 2, 3  1
Křižanovice  1, 2, 3, 4, 5  1
Moravskoslezský Bruzovice  1+2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Pustějov  1, 2, 3
Třinec-Lyžbice web farmy  –
Jihočeský Velký Ratmírov  1+2
Olomoucký Klopotovice  1, 2, 3 1
Pardubický Vítějeves  1  –
Vysočina Dolní Cerekev 1, 2, 3  –

GreenAction

This entry was posted in Novinky and tagged , . Bookmark the permalink.