Znamení rukama

Je to jednoduchá technika, která může usnadnit plynulejší průběh diskuze a pomáhá facilitátorovi odhalit vznikající souhlas. Níže je několik běžně užívaných znamení rukama, ale používají se i další, Někteří facilitátoři omezují jejich počet jen na několik základních. Zaleží na domluvě. Důležité je, aby znamením všichni rozuměli a dokázali je pohotově používat.

Tisková verze: Znamení rukama.pdf

2„Souhlasím“ nebo „to zní dobře“
Mávejte rukama s prsty nahoru, abyste vyjádřili váš souhlas. Vytváří to velmi užitečný vizuální přehled o tom, co si lidé myslí. Šetří to čas, protože nemusí každý říkat: „Rád bych řekl, že souhlasím s tím, že…“


Chci přispět do diskuse
Zvedněte ruku nebo ukazováček, pokud si přejete přispět do diskuse.


3Jazyk
Udělejte palcem tvar „L“. Dlaň s trčícím palcem a ukazováčkem žádá překlad nebo se dotazuje mluvčího na užití méně složitého vyjadřování.


4Přímá odpověď
Vztyčte oba ukazováčky, pokud se vaše připomínka přímo vztahuje a je důležitá. To vám umožňuje přeskočit na začátek pořadí všech příspěvků lidí, kteří vztyčili pouze jeden prst. Je to vhodné využívat a vyžadovat výhradně pro usnadnění diskuse.


6Technická připomínka
Udělejte tvar „T“ ze svých dlaní. Znamená návrh týkající se způsobu diskuse jako je: „Diskutujme v malých skupinkách“ nebo „Udělejme si přestávku“.


5Jsem zmaten
Vrťte prsty před svým obličejem, pokud chceš říci mluvčímu a facilitátorovi, že nerozumíte obsahu diskuse.


8Mluvit nahlas
Mávejte rukama dlaněmi nahoru, pokud chcete požádat mluvčího, ať mluví hlasitěji. Což je velmi důležité ve větší skupině.


9Zpomalit
Mávejte rukama dlaněmi dolů, pokud chcete, aby mluvčí zpomalil. Důležité na mezinárodních setkáních, kde následuje překlad.


10Veto
Vztyčená pěst vyjadřuje zásadní nesouhlas nebo veto návrhu.


Přeloženo ze stánek: www.seedsforchange.org.uk

This entry was posted in Receptář and tagged . Bookmark the permalink.

0 Responses to Znamení rukama

  1. Pingback: Nechte to v podzemí! | GreenAction