Akční konsenzus: Klimakemp 2017

Skupina Limity jsme my zveřenila akční konsenzus pro nadcházející Klimakemp, který se za tři týdny odehraje na Mostecku.

 

Rok 2016 byl nejteplejším v zaznamenaných dějinách. Odborníci se shodují, že se naše planeta rychle otepluje, a pokud se máme vyhnout katastrofálnímu oteplení o víc než dva stupně Celsia, musí podle vědců nejméně 80 % všech známých zásob fosilních paliv zůstat pod zemí. Fosilní firmy je ale plánují vytěžit a spálit. Je proto načase překonat naše vlastní limity a fosilní průmysl zastavit.

Vzhledem k naléhavosti klimatické krize jsme se rozhodli protesty proti uhelnému průmyslu posunout o krok dále, přejít od slov k činům. V době konání prvního českého klimatického kempu se chystáme provést akty nenásilné občanské neposlušnosti proti jedné z uhelných infrastruktur v mosteckém hnědouhelném revíru. Skrze naši přítomnost v blízkosti i uvnitř dolu, elektrárny či jiné technické infrastruktury donutíme provozovatele těžby zastavit jejich běžnou činnost. Sami se na chvíli staneme limity těžby a spalování uhlí, největších příčin změn klimatu a jejich dramatických dopadů.

Podoba akce, kterou jsme zvolili, je veřejně ohlášený akt občanské neposlušnosti nasměrovaný proti jedné z místních uhelných infrastruktur. Může se ho zúčastnit kdokoli, a to bez ohledu na předchozí zkušenost s podobnými protesty. Zapojíme se do legálních demonstrací nebo do odvážnějších nenásilných akcí občanské neposlušnosti proti jedné z místních uhelných infrastruktur.

Na akci se dopředu připravíme pomocí tréninků, naučíme se organizovat do afinitních skupin, rozhodovat nehierarchicky a efektivně blokovat. Budeme se chovat klidně a nenásilně. Nebudeme provokovat eskalace, abychom nikoho nevystavili zbytečnému nebezpečí.

Blokovat a obsazovat budeme pouze vlastními těly, nebudeme u toho ničit ani poškozovat žádné stroje ani majetek. Projdeme kolem policejních řad či bariér, budeme se přitom vyhýbat jakémukoliv fyzickému kontaktu s policií či ochrankou. Za všech okolností se budeme držet principů nenásilí, nezareagujeme na případné provokace. Naše akce není cílena proti pracovníkům uhelného průmyslu ani proti policii. Bezpečnost zúčastněných lidí a pracovníků bude naší nejvyšší prioritou. Akci se pokusíme udělat co nejvíce kreativní a přístupnou širokému okruhu lidí.

Všichni společně na sebe bereme odpovědnost za úspěch akce, navzájem se budeme podporovat. Ti, kdo poruší tento akční konsensus, nemohou počítat s podporou ostatních v případě právních, finačních i jiných důsledků akce. Jsme limity fosilního průmyslu. Limity jsme my!

This entry was posted in Novinky and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.