Základní ujednání skupiny pro workshopy a schůzky

group-agreement-300x300-150x150Základní ujednání skupiny jsou užitečným nástrojem pro správný začátek vaší události a její udržení v chodu. Pomáhá ve vaší skupině dohodnout se na tom, jak ohleduplně a efektivně spolupracovat. Dále lidem umožňuje působit vzájemně více kooperativně a brát ohledy jeden na druhého.

Ke stažení zde.

Vypracovat toto ujednání skupinově mnohem více skupinu upevňuje a motivuje jednotlivé lidi, než pokud facilitátor zadá soubor „pravidel“, která mají všichni dodržovat. Také lidé mnohem raději respektují a zavedou ujednání, do kterého sami přispěli. To vám jako facilitátorovi hodně ulehčí práci. Když vyvstane problém nebo konflikt budete moci odkázat zpětně na toto ujednání (např.: „Na začátku jsme se všichni shodli, že bude nejlepší, pokud bude mluvit v jednu chvíli jen jedna osoba.“).

Jak vytvořit základní ujednání skupiny

Je mnoho způsobů, jak vytvořit základní ujednání. Při rozhodování jaký způsob použít můžete zvážit následující okolnosti: zda spolu bude skupina spolupracovat dlouhodobě, jak kontroverzní je téma schůzky nebo workshopu, kolik máte času a jak velkou důvěru ve vás jako facilitátorovi skupina má. Pro skupiny, které spolupracují během delšího období může být užitečné strávit trochu více času k tvorbě dlouhodobějšího ujednání. Můžete využít jeden z níže uvedených procesů. Ačkoliv zabrat více času na základním ujednání skupiny se občas může zdá trochu frustrující, tento čas ušetříte později, protože výsledkem bude hladší průběh vašich událostí.

Detailnější základní ujednání skupiny

Vytvořit základní ujednání skupiny zabere minimálně 30 minut.

Pokud již všichni na událost dorazili, ptejte se na otázky jako:
„Jaké věci by pro tebe mohli učinit tento workshop/skupinu výborně fungující?“
„Co může toto místo učinit bezpečným a ohleduplným místem pro naši práci?“
„Co by učinilo tuto skupinu vhodným prostorem pro to, abychom se něco naučili?“

Můžete požádat lidi, ať odpoví různými způsoby, například:
– Lidé říkají body, které jsou ihned zaznamenávány na tabuli nebo velký papír, na který všichni lidé vidí.
– Lidé píší své komentáře na kus papíru a umísťují a seskupují je společně na zdi.
– Lidé mluví o otázkách ve dvojicích nebo menších skupinkách a pak to přednesou společně.

Pokud jste sepsali nápady, projděte seznam jeden po druhém a případně je ujasněte ostatním. Diskutujte, jak to může fungovat v praxi během události.

– Například pokud vezmeme „je v pořádku nesouhlasit“. Jak by to mohlo fungovat v praxi? Můžete k tomu dodat: „…vyjadřovat se nesouhlasně k tomu, co lidé řekli, ale nenapadat lidi osobně.“
– Další příklad může být „Důvěřovat si.“ To je také velmi vágní pojem a bude potřebovat diskutovat, co pod ním lidé rozumí a jakou úroveň důvěry od skupiny očekávají.

Nakonec potřebujete ověřit souhlas na všech bodech od celé skupiny.

Krátké základní ujednání skupiny

Jiné způsoby tvorby základního ujednání skupiny může být vhodné pro kratší schůzky nebo workshopy nebo pro skupiny, které neřeší citlivá nebo kontroverzní téma. Zahrnuje možnosti:
– navržení základního ujednání, pak hledání doplnění a úprav a nakonec schválení.
– provést brainstorming na názory ohledně „respektu“ („co by pomohlo, abych se cítil na workshopu respektovaný?“) a použít to jako základ pro ujednání. Jiná slova, která mohou pomoci stejně nebo namísto slova „respekt“ mohou být „bezpečí“ a „spolupráce“.

Pokud jste odsouhlasili vaše základní ujednání, zajistěte, ať je umístěno někde, kde na něj všichni vidí – ideálně na tabuli, na papíře na zdi, na projektoru…

Ponechte si ujednání pro použití na příštích schůzkách nebo workshopech stejné skupiny, ale pokaždé ověřte, zda s ním jsou všichni spokojení. Mohou si třeba přát něco k ujednání doplnit.

A nezapomeňte, že nově příchozí ve skupině nebo pozdě příchozí na událost se na ničem nedohodli, využijte tedy nějaký čas k tomu, že jim vysvětlíte ujednání a zeptejte se na doplnění návrhů a souhlas. (můžete to udělat během přestávky). Pokud chtějí něco upravit, diskutujte to opět s celou skupinou, dokud nedojde k souhlasu všech.

Příklad ujednání

Návrh základního ujednání skupiny:
1) Zajistit, aby byl každý schopen přispět:
– upovídanější lidé projeví trochu zdrženlivosti,
– mlčenlivější lidé – vaše příspěvky jsou velmi vítané.
2) Vždy v jednu chvíli hovoří jen jedna osoba
– pokud chcete mluvit zvedněte ruku a počkejte až na vás dojde řada.
3) Respektujte vždy názory jiných, přestože s nimi nesouhlasíte.
4) Participujte.
5) Buďte důvěryhodní – některé věci by neměly být zmíněny mimo tuto schůzku.
6) Buďte rozvážní ohledně času – pomozte s naplněním časového plánu nebo sjednejte prodloužení.
7) Vypněte mobilní telefony, ať je minimum přerušování a narušování.
8) Pravidelné přestávky.

Seeds for Change

This entry was posted in Receptář and tagged . Bookmark the permalink.