Inspirace pro přímou akci

canoe_rabbit-150x150Druhý díl překladu Příručky pro přímou akci, která je distribuována v rámci současného hnutí za klimatickou spravedlnost ve Velké Británii, obsahuje inspiraci pro různé formy přímých akcí a pár základních typů, které při nich můžete využít.

Níže je sepsáno několik nápadů užívaných aktivisty, především během posledních dvaceti let ve Velké Británii. Rozhodně se kvůli nim nemusíte nijak omezovat nebo vázat – nejsou zde proto, aby definovaly nebo vymezovaly, co to je přímá akce. Všechny tyto taktiky nejsou „přímé“ samy o sobě, záleží na cíli, kterého se snažíte dosáhnout. Některé z nich, jako je vyvěšování transparentu, chtějí obvykle jen získat pozornost veřejnosti. Zahrnuli jsme je však, protože pomáhají podpořit ostatní aktivity. Klíčové je vždy myslet na to, čeho se snažíte dosáhnout a na základě toho postavit svou taktiku.

Pobíhat každý den okolo různých cílů s cyklistickým D-zámkem v ruce bez zvážení širšího kontextu pravděpodobně nikam daleko nepovede. Na druhou stranu dobře plánovaná, strategická kampaň přímých akcí s množstvím nových nápadů, které udrží autority v nejistotě, může přinést skutečný výsledek.

Inovace je tvůj nejlepší spojenec. Naši oponenti jsou často velké organizace, kterým trvá, než zareagují a zavedou nějaké změny. Čím víc na ně budete vymýšlet nové taktiky a přístupy, tím více budou muset hrát na honěnou. Vyhledejte jejich slabiny a buďte kreativní.

Plánujete vyhrát?

Pro dlouhodobou efektivitu potřebujete více než jeden výtečný nápad na akci, potřebujete hrát delší hru. Pro dlouhodobou kampaň může být těžké udržet energii. Přesto pokud strávíte nějaký čas analýzou situace a vyvíjením plánu akce, můžete zvýšit svou efektivitu a ponechat si také své nadšení delší dobu. Vytvořit plán a vybrat nejvíce zranitelné cíle a nejvhodnější taktiku ve správný čas vám může pomoci vyhrát. Plán může také pomoci nejlépe využít čas a energii lidí, sníží možnost vyhoření a zástávy všeho z deziluze, když máte již polovinu cesty za sebou. Dlouhodobé plánování znamená, že si uděláte čas na shrnutí svých úspěchů, velkých i malých a máte možnost je oslavit. Pro více nápadů a podpůrných plánovacích nástrojů se podívej na webové stránky Seeds For Change.

Spuštění transparentu

Transparenty již byly zavěšeny na dálničních mostech, Strakově akademii, budově britského parlamentu, chladících věžích elektráren a mnoha dalších místech. Čím více nedostupné místo, tím déle vaše sdělení na místě vydrží. Zavěšení některých transparentů vyžaduje specialisty jako lezce, ale mnohé zase nic takového nevyžadují. Někde lze zase využít akustický ekvivalent transparentu – poplachové hlášení v budově.

Okupace kanceláře

Patří mezi klasické akce s cílem narušit nějaký prostor. Aktivisté vstoupí do určité budovy (relevantní z hlediska jejich cíle) a obsadí některou její část. Někdy to jsou pouze hlavní dveře nebo foyer (zaklínit se do rotujících dveří funguje u některých výborně). Nebo to může zahrnovat vniknutí dále do budovy a převzetí kontroly nad určitou kanceláří.

Okupace můžete využít jako příležitost k tomu promluvit s personálem nebo jako možnost sběru hodnotných informací. Pokuste se prohledat kartotéku dokumentů nebo soubory v počítači. Papírové dokumenty tvořené dlouhé pracovní dny mohou být diskrétně zaměněny. Pro lidi je většinou obtížné se koncentrovat na práci, pokud jste upoutáni k jejich skříni dokumentů a zpíváte si písničky. Aktivisté proti genetickým modifikacím byli schopní obsadit kanceláře Monstanta a obstarat si přitom kontaktní informace jeho zákazníků.

Vedoucí představitelé větších společností budou mít pravděpodobně bezpečnostní bariéry a/nebo bezpečnostní dveře na kartu. Získejte přístup lstí – sjednejte si fingovanou schůzku nebo pošlete někoho rozptýlit hlídače, zatímco vy přeskočíte bariéry a pak počkáte buď diskrétně s papíry v ruce nebo v overalu a bednou s nářadím na někoho, kdo vychází a koho můžete následovat do dveří.

Etické krádeže

Zahrnují odstranění neetického zboží z regálů prodejců a navrácení ho jejich právoplatným vlastníkům. Aktivisté za lesy svépomocně vzali ilegálně vytěžené tropické dřevo z regálů maloobchodních řetězců, předali ho na policejní stanice a nahlásili obchodníky za jejich podíl na ilegálním obchodu se stavebním dřevem. Protiváleční aktivisté plnili nákupní košíky v prostoru supermarketu produkty z okupovaných území.

Akcionářské akce

Obvykle se odehrávají na firemním výročním akcionářském meetingu. Aktivisté, kteří vlastní akcie (stačí vlastnit jednu akcii), se připojí k ostatním akcionářům a využijí příležitosti položit během panelu nějakou ztrapňující otázkou, naruší prezentaci významných zaměstnanců, rozdají „alternativní“ výroční zprávu nebo přeruší celé výroční setkání. Něco takového může být provedeno vtrhnutím na pódium, spuštěním požárních hlásičů, odstraněním zástrček do mikrofonů a ozvučení, dotknutí se dotykových alarmů (třeba vypuštěním balónků s héliem na strop) ad. Stejné techniky mohou být využity také na konferencích a veletrzích.

Akce proti náborům

Jsou užívány proti armádním a korporátním náborovým událostem, především na univerzitní půdě. Mohou zahrnovat přelepování plakátů propagujících různé akce, cedulkami „zrušeno“, zabookování všech volných míst a následné neúčasti, účastnit se debaty nebo stánku a pomalu se tázat na nevítané otázky, založit si vtipný zesměšňující stánek nebo událost ve stejné budově ve stejný čas.

Okupace

Zahrnuje užití vašeho těla k obsazení důležitého území kvůli přerušení nějaké činnosti nebo vytvoření prostoru pro vedení sporu. Někdy je nezbytné se zabarikádovat uvnitř nějaké budovy nebo prostoru. Například britští studenti obsadili univerzitní místnosti na protest proti útokům v Gaze nebo rakouští studenti proti privatizaci vysokého školství. Pracující, kteří bojovali za záchranu svých zaměstnání na větrné farmě Vestas na britském ostrově Isle of Wight, zabrali sídlo firmy, aby se pokusili zachovat výrobu ve státních rukách. Různá území bývají často zasquatována, aby se předešlo expanzi silnic, letišť nebo povrchových dolů.

Tyto okupace mohou být vylepšeny pomocí obydlí na stromech, tunelů a různých způsobů připoutání se na místě. Die-in je forma krátkodobé horizontální okupace a představuje ležení na veřejném okupovaném místě, obvykle doplněná o falešnou krev.

Akce proti přepravě

Transport materiálu může často být slabý článek v jinak neproniknutelném systému. V Německu jsou pravidelné masové akce proti vlakům vezoucím nukleární materiály. Britští aktivisté zastavili metro tím, že vylezli na střechu vozu. Chtěli tak zabránit delegátům dostat se na mezinárodní zbrojní veletrh. Ve Velké Británii byly zastaveny vlaky převážející uhlí, jako například vlak směřující do tepelné elektrárny Drax (nedaleko Nothinghamu) nebo další jedoucí z povrchového dolu Fflos-y-Fran. Lety bývají cílem proti-deportačních aktivistů, kteří po vstupu do letadla odmítají zaujmout místo na svém sedadle. Zabrání tím vzletu, dokud nejsou z letadla odstraněni. Nedaleko Rossportu v Irsku byla bagrovací loď používaná k umístění pobřežního plynového potrubí zastavena aktivisty v nafukovacích kajacích.

Digger diving neboli „potápění“ bagrů a rypadel

Digger diving znamená použít své tělo k zastavení vozidel při práci a to nejen bagrů, ale také nákladních aut, rypadel, buldozerů, vrtacích aut a jiných kovových obrů, kteří jsou používáni k ničení planety. Tato strategie byla používána k zbrzdění výstavby dálnic, kácení stromů, těžby v povrchových dolech a různých výstaveb. Aktivisté zastaví stroje tím, že si před ně stoupnou, vylezou na ně nebo se k nim připoutají. Mohou si pak vybrat, zda tam zůstanou, dokud nejsou odstraněni silou, případně se mohou pokusit předejít zatčení a uprchnou než dorazí policie.

Zastavit rozsáhlou výstavbu není tak nedosažitelné, jak to zní, ale stojí za to si zjistit pár typů o tom, jak to udělat trochu bezpečněji. Hlavní věc je být si jistý, že řidič ví, že tam jste. Nebudou totiž očekávat, že by k nim šel chodec z různých stran a pravděpodobně budou hledět přímo před sebe na to, co dělají jejich stroje. Přijďte k nim ve směru jejich pohledu a v rukou mějte velkou ceduli s nápisem „STOP“. Jasně jim tím signalizujte, aby vypnuly motory – neočekávejte, že vás uslyší, když na ně budete křičet. Je dobré mít někoho, kdo až se zastaví stroje, dojde přímo za řidičem a nabídne mu čaj a zákusek (podpořte řidiče, aby si pauzu užil) a ujasní mu, že pokud by opět začal, mohl by někomu ublížit.

Zatím si někdo další může užít srandu a udělat si ze stroje přelézačku. Pokud budete vysoko na ramenech bagru, bude nesnadné vás odtamtud odstranit. Různá vozidla mají často na kabině střechu, která bývá mnohem pohodlnější sedadlo, především pokud nemáte rádi výšky. Vyhněte se výfukům, které mohou být velmi horké. Pro digger diving jsou na internetu dostupné různé manuály v angličtině.

Sabotáže

Mají dlouhou a zajímavou tradici. Američtí vojáci sabotovali své slastní lodní motory tím, že do nich házeli škrabky na barvu, aby tím předešli plavbě do Vietnamu. Aktivisté proti těžbě přidávali písek do oleje v bagrech, aby jim zabránili v práci. Protiváleční aktivisté rozkopali vzletové plochy, které byly používané pro letadla bombardující Irák.

Sabotáž je jedním z nejúčinnějších způsobů konfrontace některých problémů. Kvůli ohromným nespravedlnostem ve světě a nebývalým ekologickým rizikům, kterým dnes čelíme, můžeme většinu běžných akcí, které jsou provedeny bez sabotáže, vyhodnotit jako příliš nedostatečné.

Samozřejmě že sabotáže, které se týkají složité infrastruktury nebo strojů, sebou nesou značné riziko. Především pokud nemůžete dostatečně prozkoumat a zhodnotit – což je nejlepší způsob, jak tomu předejít – vše možné pro bezpečnost vlastní i všech ostatních. Sabotáže sebou také nesou potenciálně větší postih. To lze vidět na nedávných trestech pro americké aktivisty Earth Liberation Front, kteří byli odsouzeni k více než dvěma desítkám let vězení.

Přesto velkým problémem akcí, při kterých berete zodpovědnost na sebe, jako je například blokáda, je, že všichni, kdo jsou v akci zapojeni, budou zadrženi autoritami. Přitom můžete vyloučit ty, kteří si skrze společenské role nemohou dovolit být chyceni. Přímé akce, které způsobují mnoho zatčených, tak mohou mnoha lidem na delší dobu zavinit neschopnost účastnit se dalších akcí. Soudní líčení za vytrhávání geneticky modifikované úrody byla proti aktivistům účinné pouze v dlouhodobém měřítku, protože většina akcí byla provedena skrytě, což zajišťovalo, že relativně malý počet lidí byl schopen zabránit šíření pylu ze stovek míst. Pokud hodláte dělat něco podobného bez toho, aniž byste byli chyceni, budete potřebovat myslet na věci jako otisky prstů, DNA a další forenzní důkazy, které vás mohou s akcemi spojovat. Rozhodně si zjistěte maximum informací o aktivistické bezpečnosti.

Vytvořit něco pozitivního

Často je prostě nezbytné vytvořit něco, co sami chcete. Může to být také součástí kampaně proti něčemu: příkladem je rozdávání vegan burgerů zdarma před McDonaldem. Ale může jít jen a jen o pozitivní záležitost.

Food Not Bombs skupiny snižují odpad získáváním freeganských potravin, aby mohli vařit jídlo zdarma pro ty, kteří ho potřebují. Skupiny jako Guerrilla Gardeners zakládají komunitní záhonky na zanedbaných veřejných prostorech. Squaterské akce mění opuštěné budovy v prostory výtvarných exhibicí nebo sociální centra. Cyklisté zaplňují ulice na Critical Mass cyklojízdách.

Založení nebo připojení se k družstvu bytovému, pracovnímu nebo spotřebnímu jsou skvělé způsoby, jak vybudovat něco pozitivního a současně uspokojit své potřeby. Založit squat, vařit své vlastní pivo, spravit svůj starý bicykl a začít ho používat. To je několik jednoduchých způsobů vytváření pozitivních alternativ ve světě, který se pokouší změnit veškerý prostor, jídlo a zábavu na komodity.

Direct Action Handbook (překlad)

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Inspirace pro přímou akci

  1. Pingback: Co se píše jinde | asociace ALERTA