Během akce

direct_action_rabbit_with_star_direct_action_rabbit-555px-150x150Předposlední sedmý díl překladu Příručky pro přímou akci je zaměřen na dovednosti a schopnosti, které by měli aktivisté zvládat pro samotný průběh přímé akce. Obsahuje stručné informace proč a jak rozhodovat na akci rychlým konsensem, jak předcházet agresi a jak jednat s policií.

Akce samotné jsou nepředpověditelné. Je příliš mnoho věcí, které mohou být nakonec jinak, než jste si naplánovali nebo se mohou během akce náhle změnit. Plánování a příprava rozhodně pomůže, aby se věci odehrávaly alespoň částečně podle vašich očekávání, ale současně byste měli být pozorní a připravení během akce okamžitě reagovat na nenaplánované okolnosti. Být skupinou, která strávila nějaký čas vzájemným poznáváním, a cítit se spolu všichni fajn vám pomůže táhnout za jeden provaz jako tým, a pokud je potřeba, tak také podpořit jeden druhého. Zkuste si dopředu natrénovat několik následujících užitečných akčních schopností pro rozvoj vaší skupiny.

Rychlé rozhodování konsensem

Rozhodování konsensem je způsob dosažení rozhodnutí se širokým zřetelem – jeden z nejvíce participativních a rovnostářských procesů dostupný aktivistickým skupinám. Ovšem často může zabírat dlouhý čas a většinou je při akci dostatek času přesně to, co zrovna nemáte. Může se stát, že v určitý moment policie hrozí zatýkáním nebo získáte příležitost, kterou musíte využít okamžitě, nebo ji ztratíte. Možná máte k takovému rozhodnutí pouze sekundy.

Rychlý konsensus je způsob tvorby kolektivních rozhodnutí v situacích, kde je čas limitující. To znamená nalézt řešení, které neodmítá podpořit každý člen vaší skupiny. Toto rozhodnutí nemusí být úplně dokonalé, ale minimálně má každý člen možnost souhlasit anebo nesouhlasit a všichni společně nesou stejnou zodpovědnost za to, že se události vyvíjejí dobře nebo špatně. Mnohem lépe může rychlý konsensus fungovat, pokud skupina tento proces praktikuje nebo trénuje předtím, než do akce jde.

Rychlé rozhodování konsensem: průběh

1) Domluvte si v předstihu facilitátora, ať na místě ušetříte čas. Facilitátor nastíní situaci. „Máme 2 minuty na to odejít nebo budeme všichni zatčeni. Myslím, že se musíme rozhodnout do jedné minuty. Nějaké návrhy?“

2) „Ano, navrhuji spojit paže a sednout si.“

3) „OK, je navrženo abychom si sedli na silnici a spojili paže. Někdo blokuje?“ „Ne.“ „Někdo stojí stranou?“ „Ano, ztratím práci, pokud budu zatčen, chci odejít.“ „Já jdu s tebou.“ „OK, máme 20 sekund, nějaké doplňky?“ „Ano, navrhuji spojit paže i nohy, ať jsme spojeni pevněji.“ „OK, takže návrh je, že si sedneme na silnici s propojenýma rukama a nohama. Máme dva stojící stranou, souhlasí všichni ostatní?“ Všichni ukazují svůj souhlas.

4) Zajistěte, že všichni vědí, kdo co dělá, pak to udělejte.

Blokovat znamená:
„Nemohu podpořit toto rozhodnutí a chci zastavit skupinu, aby to udělala“. Je použito, pokud si myslíte, že je návrh příliš nebezpečný nebo je proti hlavním cílům skupiny. Skupina potřebuje rychle najít jiný návrh.

Stát mimo znamená:
„Nechci to dělat, ale budu rád pokud to skupina udělá beze mě.“ Příliš mnoho stojících mimo může znamenat, že skupina potřebuje nový návrh, záleží na konkrétní situaci.

Předcházení agresi a snižování napětí

Často můžete na akci čelit agresi ze strany zaměstnanců, policie, procházejících nebo někdy jiných aktivistů. Možná na to úplně zapomenete, až uvidíte trpět kamaráda. Opatrnost na akcích vůči tomu, co může vést k agresi, pomáhá předejít vzniku takových situací a udržuje akci mnohem bezpečnější.

Zůstaňte zaměřeni na své cíle. – Jasně si řekněte, čeho chcete dosáhnout a jak to chcete provést. Jasná motivace a smysl mohou pomoci zůstat zaměřeni na svůj cíl i v chaotické situaci.

Zůstaňte klidní, vyrovnaní a pozorní. – Pokuste se zaznamenat náznaky napětí dříve, než se stanou problematické, takže můžete reagovat ve správný čas. Pokud jste vystrašeni nebo cítíte, že vám stoupá adrenalin, dvakrát se pomalu a hluboce nadechněte, to vám pomůže zklidnit se a myslet jasněji.

Nezapomeňte, že váš oponent je lidskou bytostí, i když se tak možná zrovna nechová. Také se může znepokojit nebo mít obavy. Uklidnit ho je ve vašem nejlepším zájmu.

Udržujte nadnesenost. Sdílejte humor a/nebo spolu popíjejte čaj. Zpívejte známé písničky.

Sledujte řeč těla – svou vlastní a ostatních. Ukažte vyrovnanost a otevřenost, používejte laskavé pohyby rukou a vyhněte se prudkým pohybům. Nezatínejte pěst. Používejte oční kontakt, který není výhrůžný.

Předejděte vstupu do osobního prostoru jiných lidí.

Nejednejte ústupně nebo polekaně. Nepodřizujte se a neproste, nesvíjejte ruce, ani nekoukejte mimo. Stejně tak nebuďte agresivní, hrozící nebo urážliví. Násilí může vzbudit ospravedlnění pro útočníka.

Sledujte svůj jazyk. Udržujte svůj hlas tichý, ale jasný a pod kontrolou. Buďte vyrovnaní, jistí a pevní. Nežeňte se do rychlejší a rychlejší mluvy. Přerušujte cizí řeč pouze, pokud jsou lidé osobně urážliví. Poslouchejte a ukažte, že jste slyšeli, co bylo řečeno.

Jednání s policií

V některých fázích akce můžete přijít do styku s policií, takže je užitečné strávit nějaký čas přípravou. Určitě si zjistěte, jaká jsou vaše práva při zatčení nebo zadržení. Než půjdete do akce, napište si telefonní číslo blízkého člověka, týmu právní podpory a právníka pro vaši skupinu na nohu nebo paži. Je příliš snadné ztratit papírek s telefonními čísly z kapsy (navíc vám ho policie může vzít).

Pokud jste zastaveni policií:

Buďte klidní a asertivní. Nenechte se zastrašit a ukažte, že znáte svá práva.
Dožadujte se mluvit se starším přítomným strážníkem (obyčejní strážníci nikdy nic nevědí).
Pokuste se neztratit svou vyrovnanost. Nadávání může být využito jako záminka k zatčení.
Straňte se pití alkoholu a užívání drog (to může být také využito jako záminka k zatčení).
Policie se bude dotazovat na celou řadu otázek, které nejste povinni zodpovědět. Pokoušejí se tak sbírat informace. V zájmu vašem i vašich dalších parťáků jim je nedávejte.

Pokud jste zatčeni nebo zadrženi:

Dotazujte se, proč jste zatčeni nebo zadrženi.
Jste povinni se prokázat občanským průkazem nebo nahlásit své jméno, adresu a datum narození.
Na služebně se můžete dočkat odebrání všech věcí. O tom musí být vystaveno potvrzení. Při propuštění máte právo na vrácení věcí.
Pokud jste obviněni nebo podezřelí, mohou vám bez vašeho souhlasu odebrat otisky prstů, DNA a udělat fotografie.
Během výslechu odpovídejte na všechny policejní otázky: „Bez komentáře“.
Pokud se rozhodnete vypovídat, můžete požadovat účast právníka a nevypovídat do té doby, než dorazí na policejní stanici.

Máte právo:

– Máte právo na to, aby o vašem zadržení byla informována vámi určená osoba. Pokud je vám méně než osmnáct let, mají policisté povinnost informovat vaše zákonné zástupce.
– Vegetariánské jídlo.
– Vyžádejte si lékařské vyšetření, pokud se necítíte dobře nebo máte bolesti (informujte je, pokud máte předepsané léky).
Po skončení výslechu požadujte kopii protokolu.

Toto v žádném případě není úplné právní minimum! Více informací ohledně přestupků, zatčení, zadržení a co se děje po propuštění se můžete dozvědět v manuálu od Ligy lidských práv nebo od Anarchistického černého kříže.

Právo být mlčenliví

Doporučujeme odpovídat na všechny policejní otázky „bez komentáře“ včetně výslechu. A to pro prospěch svůj i všech ostatních. Od okamžiku, kdy vás policie zastaví, může být všechno, co řeknete, zaznamenáno. Neexistuje nic jako „přátelský pokec“ s fízlem. Policie je trénovaná získat z lidí informace, takže buďte pevní. Nepodepisujte žádná lejstra, ani protokol o výslechu.

Direct Action Handbook (překlad)

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.

0 Responses to Během akce

  1. Pingback: Co se píše jinde | Asociace ALERTA