Začínáme s přímou akcí

subvert_bunny-255x300-150x150Pátý díl překladu Příručky pro přímou akci se věnuje tomu, co všechno je potřeba udělat, než začnete se samotnou akcí. Patří sem formování afinitní skupiny, dlouhodobé a krátkodobé cíle a strategie, naplánování přímé akce a role aktivistů při akci samotné.

Afinitní skupiny

Afinitní skupiny jsou malé skupiny lidí, kteří se spojí dohromady k přípravě a provedení přímých akcí. Někdy jsou takovéto skupiny utvořeny pouze na jednu jedinou akci, ale často vznikají skupiny, které organizují a dělají akce po několik let. Afinitní skupiny fungují nejlépe, pokud mají lidé něco společného (nějakou spřízněnost). Ideální situace může být ve skupině lidí, které máte rádi, kteří žijí lokálně, mají podobné množství času na dělání akcí o stejném problému použitím stejné taktiky. Pokud není vaše situace ideální, nemusí vás to odradit od uskutečnění alespoň některých věcí.

Realizovat akce v afinitních skupinách je efektivní. Když plánuje 10 skupin po 10 lidech každá svou vlastní autonomní akci, může být daleko efektivnější než 100 lidí, kteří se snaží dělat něco dohromady. Malé afinitní skupiny vám navíc umožňují dělat akce s ostatními členy skupiny bez ztráty přímé demokratické (rovnostářské) kontroly nad vším, co se chystáte udělat. Všechna důležitá rozhodnutí mohou být učiněna ve skupině, i když se podílíte s dalšími skupinami na hromadné akci. Afinitní skupiny mohou fungovat, pokud všichni členové jednají při akci a společných setkáních jako rovní jedinci. Aby to dlouhodobě fungovalo, promýšlejte vzájemné sdílení dovedností a schopností a nechte kolovat úkoly tak, aby se nikdo nestal neformálním vůdcem.

Vytvořte společnou základní dohodu

Pokud naleznete vhodné parťáky pro afinitní skupiny, je důležité nejprve vypracovat základní dohodu. Může to zabrat nějaký čas, ale pokud jste se dopředu shodli na pravidlech akce, můžete pak věřit navzájem reakcím ostatních, i když se dostanete do vypjaté situace.

Otázky na zvážení pro vaši afinitní skupinu:

Je vaše afinitní skupina otevřená nebo uzavřená? (tzn. zda se mohou ke skupině připojit noví lidé)
Jak vytváříte ve skupině rozhodnutí?
Co jednotliví členové od skupiny očekávají?
Jaké má každý člen postoje k…
(poškozování cizích věcí, mainstreamovým médiím, případnému zatčení)?
Jakou má každý člen definici (ne)násilí a přístup k němu?

Plánování

Pokud jste přesvědčeni, že se na všechny můžete spolehnout, nebrání vám nic v tom, abyste začali plánovat. Pro dlouhodobou skupinu to může znamenat vytvoření strategie nějaké kampaně, pro krátkodobou skupinu to může být jen jedna akce.

Základní přehled

Následující část poskytuje jen velmi základní náčrt, který by měl pomoci při plánování akce a kampaně. Více detailů o plánování akce, jako je provedení průzkumu, následuje níže.

Začněte s jasným vymezením svého cíle. Berte to jako zásadní a důležitý krok. Můžete pracovat efektivně pouze v případě, pokud víte, čeho se snažíte dosáhnout.

Je dobré si vymezit jak dlouhodobé, tak krátkodobé cíle. Vaším dlouhodobým cílem může být předejít klimatickým změnám nebo ukončit obchodování se zbraněmi. Oba jsou bezpochyby správné, ale pravděpodobně mnohem dříve, než jich dosáhnete, docílíte jednorázových přímých akcí nebo kampaní. Rozdělte si proto vaše cíle do více zvládnutelných a menších kroků. V kampani se například můžete pokusit předejít záměru na otevření zbrojovky a v jednorázové akci se můžete pokusit krátkodobě přerušit zbrojní veletrh.

Pravděpodobně začnete vytvářet nápady na různé akce ještě dříve, než si jasně rozmyslíte a vytyčíte své cíle, ale pokuste se nejít s nimi příliš daleko, dokud neuděláte průzkum. Pokud vyjde najevo, že váš zbrojní veletrh je v budově se 20 různými vchody, většina delegátů dorazí helikoptérami a zbraně jsou již uvnitř budovy, nebudete ho jistě narušovat tak, že zablokujete hlavní vchod. Podobně pokud se zaměříte na společnost, která má veliké zisky z tržeb, pak kampaň založená čistě na pokusu způsobit ekonomické škody této společnosti může být prohraná bitva, protože se pokoušíte tlačit kámen směrem do kopce.

Zeptejte se sami sebe na otázky jako: Co je příčina věcí, které chcete změnit? Kdo v této věci rozhoduje a jakým přístupem je nejpravděpodobnější možnost ho ovlivnit? Je někde slabý článek? Například finančně zranitelné firmy? Kdo je na vaší straně a může s vámi spolupracovat? Jak trvalá by měla být vaše akce nebo kampaň, aby měla nějaký výsledek?

Pokud jste vypracovali, kdo nebo co může být dobrým cílem pro vaši akci nebo kampaň, pak můžete zabrousit do větších detailů vaší taktiky. Pokud plánujete kampaň, přemýšlejte nad tím, jak můžete zkombinovat různé akce v pořadí, aby vystupňovaly nátlak na váš cíl, namísto toho začít akci desetiletí a pak skončit, protože jste využili všechnu energii a dobré nápady hned na začátku.

Nespotřebujte samotným plánováním příliš mnoho energie a času. Dobře naplánované akce jsou mnohem efektivnější, zábavnější a bezpečnější, ale věčné přehnané plánování může znamenat, že nikdy nezačnete se samotnou akcí a nic neuděláte. Někdy může něco takového zafungovat jako něco, z čeho se lze poučit. Je super si také udělat čas na to se sejít a zhodnotit, jak to šlo během akce, přemýšlet o tom, čeho jste dosáhli, jak se kdo cítil a poučení z toho použít pro příště. Stejně tak během kampaně buďte neustále schopni přehodnotit své plány, reflektujte, zda se věci mění způsobem, ve který jste doufali, nebo zda potřebujete změnit svou taktiku, aby odpovídala novým okolnostem.

Vaše domácí úkoly – průzkumy a hodnocení

Mnoho z vašich prvních průzkumů může být provedeno pomocí internetu (přečtěte si část o počítačové bezpečnosti, jak to udělat co nejlépe). Prohlídněte si webovou stránku vašeho cíle, přečtěte si informace o něm v článcích v médiích a průmyslových magazínech. Přemýšlejte o tom, která jednotlivá místa mohou splnit účel vašeho cíle – chcete se zaměřit na několik klíčových jednotlivců v jejich kancelářích nebo chcete snížit zisky z jejich tržeb tím, ze narušíte provoz výrobny?

Pokud jste vybrali místo, potřebujete o něm zjistit vše, co je možné, kvůli rozhodnutí, jaká forma akce zde může zafungovat. V začátku je dobré udržet si otevřenou mysl a shromažďovat nové informace, které mohou být užitečné pro různé formy akcí. Dobré místo, kde začít, je hlavní přístupová cesta do/z cíle – jděte na mapové stránky a podívejte se na satelitní snímky místa, jako jsou na Google Earth. Někdy jsou k dispozici i fotografie místa.

Dále budete potřebovat udělat osobní průzkum místa, ale přitom nechcete být příliš nápadní. Mějte dopředu připravený krycí příběh na vysvětlení vaší přítomnosti na místě. Můžete získat přístup na některá místa předstíráním, že jste ztraceni nebo že hledáte toalety nebo máte sraz s někým, kdo tam pracuje, případně můžete fingovat doručovatele. Můžete také připravit fingované setkání tím, že se budete vydávat za zainteresovaného studenta, potenciálního klienta nebo novináře. Pokuste se obléknout tak, abyste zapadli mezi ostatní lidi v dané oblasti, a pokud je potřeba, abyste splynuli, použijte auto.

Pokud plánujete svou akci na určitý den nebo čas, udělejte průzkum v podobný den nebo čas, abyste tím získali realistický obraz možných podmínek na daném místě. Nejlepší je jít s někým dalším, protože si zapamatujete více detailů a můžete si pomoci vzájemným krytím. Zajímavou možností je partnerský pár, který může vzbuzovat menší podezření.

V detailech buďte konkrétní a přesní, jak jen je to možné, protože mohou být užitečné při plánování samotného provedení vaší akce. Ujistěte se, že jste si tyto informace zapsali hned, jak to je možné, bez toho, aniž byste dali najevo, co děláte. Vyfotit si místo se může určitě hodit. Můžete to zkusit udělat tak, aby to nebylo příliš nápadné.

Jaké informace potřebujete získat?

Přístup na místo a zpět z něj
Přístupy autem, veřejnou dopravou, kolem a pěšky mohou být všechny užitečné. Kde jsou přístupová místa pro auta a pěší? Kde jsou požární únikové východy? Buďte konkrétní – například počet, typ a velikost dveří. Pozorujte, jak většina lidí přijíždí a odjíždí a co si oblékají. Mohli byste splynout s nimi, pokud uděláte to samé? Také přemýšlejte o vašich použitelných únikových cestách a kde mohou čekat úniková vozidla v okolí bez toho, aby byla spojena s vaší akcí nebo byla zachycena kamerovým systémem.

Nákres a infrastruktura
Pro jakoukoliv akci je dobré znát základní nákres budovy nebo místa. V závislosti na akci můžete také potřebovat otevřený přístup do určitých míst. Kde potřebujete nebo chcete být a jak se tam chcete dostat? Kolik lidí potřebujete na blokádu vstupu, můžete se připoutat D-zámkem ke dveřím nebo mřížím? Buďte konkrétní, jak jen to půjde – jak vysoko je střecha, na kterou chcete vylézt, jak velký transparent budete potřebovat, jak daleko jsou kliky na dveřích atd. Detaily mohou být odhadnuty přesně z fotografií – rozměry můžete porovnat s předměty známé velikosti, například lidí. Můžete také počítat kroky vzdáleností.

Zabezpečení a monitoring
Můžete prostě vejít dovnitř nebo potřebujete ID/přístupovou kartu? Jsou na místě bezpečnostní strážci nebo policie a co konkrétně monitorují? Jsou spolu nějak vzájemně ve spojení? Kde je kamerový systém na místě a na příjezdových cestách? Je to monitorované živě, na záznam nebo oboje? Přemýšlejte nad tím, jaké jsou pravděpodobné reakční časy ostrahy na různých místech a na různé druhy aktivity. Také mějte na paměti, zda je v době akce ostraha slabá, kdy a jak může být posila ostrahy povolána na místo a jak tomu můžete předejít.

Policie
Je pravděpodobné, že nějaká bude v době akce na místě? Kde je nejbližší policejní stanice a jaký je pravděpodobný čas jejich odpovědi? Myslíte, že mají nějaké zkušenosti s vaším druhem protestu? Jak budou pravděpodobně reagovat? Jak daleko je nejbližší jednotka specialistů?

Cíle a taktiky
Podle provedeného průzkumu promyslete, jaká taktika může fungovat pro dosažení cílů vaší akce. Také promyslete choreografii – budete např. potřebovat lidi na rozptýlení nebo blokování ostrahy?

Dotažení vašeho plánu

Pokud již máte všechny své informace nasbírané, potřebujete vypracovat svůj plán do detailu. Shromážděte všechny informace dohromady, vyberte bezpečné místo na setkání, kde ve skupině dáte vše dohromady a vychytáte všechny detaily toho, co uděláte. Podívejte se na bezpečnostní tipy o komunikaci a setkáváních.

Otázky na zvážení:

Jak budeme reagovat pokud… (zasáhne policie, někdo použije násilí, atd.)?
Jak budeme reagovat na lidi, se kterými se při akci střetneme? (okolostojící, policie, pracovník společnosti apod.)
Jaké příležitosti případně využijeme? (Co uděláme, pokud bude plán umístit transparent před kancelář, ale vyskytne se šance vniknout dovnitř budovy? Jaký to může mít vliv na skupinu?)
Co udělat, když se někdo z nás bude cítit, že má potřebu z akce odejít?


Ujistěte se ve všem tím, že se vrátíte zpět k dohodě vaší afinitní skupiny a vašim cílům, které jste si odsouhlasili na začátku. Shoduje se stále vaše akce se všemi dlouhodobými cíli vaší kampaně? Ověřte si, že všichni členové jsou plně spokojeni s vaším plánem a že se nejedná jen o několik nadšených hlasů, které to rozhodli za celou skupinu. Pro mnoho lidí nejsou přímé akce v afinitních skupinách jen o změně okolního světa. Je to také o modelování více rovnostářského a participativního způsobu organizace uvnitř vaší skupiny. Pokud nenasloucháte vzájemně svým zájmům ve vaší skupině, nemůžete cíle dosáhnout a vaše plány tím mohou být mnohem spíše oslabeny. Navíc se pokuste, ve světle všech dohodnutých obecných principech, předpovědět, co může za různých okolností během akce nastat a promyslet, jak budete reagovat. Usnadňuje to dělat následně společná rozhodnutí rychle a cítit se na akci bezpečně, protože důvěřujete svým parťákům, že na vás berou ohledy a nedělají nic, s čím byste nebyli spokojení. Znamená to si také vytvořit mnohem větší flexibilitu vašeho plánu – jste pak schopnější využít neočekávané příležitosti nebo předejít nevítanému vývoji událostí.

Strategie úniku a právní plán

Kdy plánujete odejít a jak se každý člen dostane na bezpečné místo, až začnete odcházet? Diskutujte dopředu, jakou obranu, pokud nějakou, můžete použít, když se věci dostanou k soudu. Pokud se zajímáte o související nebo podobné případy, můžete se ujistit, zda bude vaše akce natolik „zlá“, aby byla dotažena před soud (který někdy může být mnohem příznivější). Většina „běžných“ protestů končí u přestupkových komisí, kde je méně pravděpodobné vyhrát na základě etické argumentace. Jsou lidé připraveni na čas a stres zahrnutý v právním boji, nebo budou upřednostňovat přiznání viny, aby se zbavili problémů? Pokud se v tom členové skupiny rozchází, jak zajistíte, aby si různými přístupy nepodkopávali své strategie?

Předtím než půjdete do akce, byste se měli všichni účastnit právní porady. Tato příručka se tomuto tématu řádně nevěnuje. Můžete si získat více informací na webových stránkách Anarchistického černého kříže nebo stránkách Ligy lidských práv.

Úkoly a role

Snažte se je sdílet tak, aby stále stejní lidé nedělali stále stejné věci. Pomůže to každému jednotlivci si vybudovat své schopnosti rovnoměrně s ostatními a předcházíte tím vyvinutí neformální hierarchie. Některé role jsou vypsány níže. Jen zřídka budete potřebovat všechny tyto role a někdy nebudete potřebovat žádné z nich. Nejdůležitější věcí je, aby si lidé byli vědomi, co zahrnuje jejich role dříve, než ji na sebe vezmou, a byli připraveni se jí během akce držet.

Transport
Mnoho akcí potřebuje vozidla a vozidla potřebují řidiče a navigátory. Ve většině případů potřebují řidiči předejít zatčení, aby mohli odvézt lidi také zpět z akce.

Podpora na policejní stanici
Pokud jsou lidé poprvé zatčeni nebo se kvůli tomu cítí úzkostlivě, můžete jim pomoci, když budete mít někoho, jehož úkolem bude podpořit je. Tato osoba by měla mít základní informace o každém členovi skupiny: jméno, kontakty na všechny, se kterými se jednotliví zatčení chtějí spojit, pokud budou zatčeni atd. Zatčení aktivisté mohou této osobě zavolat z policejní stanice a ti pak dále předají informace o tom, kdo byl zatčen a kam byl poslán. Tímto způsobem mohou koordinovat podporu zatčeným, kontaktovat právníky a po propuštění vyzvednout lidi z policejní stanice.

První pomoc či zdravotník
Čím více je lidí, kteří mají znalost nějaké lékařské péče, tím lépe, ale při některých typech akcí je moudré mít alespoň jednu osobu, která zvládá první pomoc.

Právní pozorovatel
Zůstává na okraji akce a je zodpovědný za ohlídání aktivistů, kteří se podílejí na akci, pokud je policie neadekvátní nebo někoho zatýká. Měl by sbírat podrobné poznámky o interakcích s policií včetně jmen zatčených, čísla policistů, co se přesně kdy a kde odehrálo. Kamera nebo foťák jsou velmi užitečné. Pokud jste právní pozorovatel, neznamená to, že vás nemohou zatknout.

Podpora akce
Poskytují přímou podporu pro ty, kteří se účastní akce. I tito lidé mohou být zatčeni, ale snaží se tomu předejít. V závislosti na průběhu akce to může znamenat přinést vodu a zásobu jídla účastníkům akce nebo udržovat účastníky akce pozitivně naladěné a informované. Pokud jsou někteří aktivisté připoutáni, tak je užitečné mít s sebou osobu, která je připravená vyžadovat zastavení dopravy a objasnění policii, pracovníkům a bezpečnostním strážcům, že účastníci akce mohou být zraněni.

Účastník akce

Jsou to aktivisté provádějící samotnou akci (lezení, spoutání se, sezení atd.). Měli by být technicky připraveni udělat všechno, co plánovali, být dobře odpočatí, nasycení a klidní. Jednou to vyjde na každého z vás a už nebudete chtít jinou roli! Na tomto seznamu jsou ti poslední na konci z dobrého důvodu. Jsou schopni být „hrdiny přímé akce“ pouze, pokud mají podporu, kterou jim zajišťují lidé, kteří mají ostatní role.

Direct Action Handbook (překlad)

This entry was posted in Receptář and tagged , , . Bookmark the permalink.